Rhodius sử dụng quảng cáo hiển thị để tạo ra nhu cầu mới

Mục tiêu

Rhodius – một thương hiệu nước và đồ uống truyền thống mong muốn phát triển dòng sản phẩm nước đóng hộp của mình.

Giải pháp

Để đạt được mục tiêu, Rhodius đã kết hợp các chiến dịch quảng cáo được tài trợ với quảng cáo hiển thị để tiếp cận người mua hàng muốn tìm hiểu về đồ uống và phát triển các phân khúc tùy chỉnh để thu hút những người mua hàng có nhiều khả năng mua đồ uống đóng hộp trực tuyến nhất. Thương hiệu này cũng tận dụng tính linh hoạt của quảng cáo hiển thị và sử dụng quảng cáo truyền tải các giá trị thương hiệu độc đáo của mình.

Kết quả

  • Tăng 120% số lượt tìm kiếm từ khóa về sản phẩm hoặc thương hiệu được quảng cáo trong thời gian diễn ra chiến dịch (so với thời gian trước chiến dịch)1
  • Tăng 156% số lượt hiển thị không phải trả tiền đối với các sản phẩm thương hiệu trong thời gian diễn ra chiến dịch (so với thời gian trước chiến dịch)2

Lưu ý: Có nhiều thông tin đầu vào làm ảnh hưởng đến những thay đổi trong việc tìm kiếm về thương hiệu cũng như truyền thông kiếm được/khả năng tiếp cận không phải trả tiền trên Amazon


Nguồn: Dữ liệu nội bộ Amazon
1 Tìm kiếm về thương hiệu: tỷ lệ % thay đổi trong số lượt tìm kiếm từ khóa đã được lập chỉ mục về sản phẩm hoặc thương hiệu được quảng cáo trong thời gian diễn ra chiến dịch so với thời gian trước chiến dịch.
2 Truyền thông kiếm được: mức tăng tính theo % trong số lượt hiển thị không phải trả tiền đối với các sản phẩm của thương hiệu trong thời gian triển khai chiến dịch (so với thời gian trước chiến dịch)