Purple Mattress giới thiệu về công nghệ mới và thông điệp thương hiệu độc đáo thông qua Amazon Ads

Với mong muốn tiếp cận các đối tượng khách hàng mới và giới thiệu về công nghệ nệm độc đáo của công ty, Purple đã quyết định lựa chọn Amazon Ads. Purple đã tạo một Gian hàng bao gồm thông tin về công nghệ sản xuất nệm và công ty, cũng như các trang thông tin sản phẩm và video hài hước của thương hiệu. Để thu hút khách hàng đến với Gian hàng, Purple đã áp dụng chiến thuật sử dụng video tìm kiếm nhằm phân biệt với các video về sản phẩm có trong các trang kết quả tìm kiếm. Thương hiệu này cũng sử dụng Sponsored Products để tiếp cận các khách hàng đang mua nệm. Purple đã sử dụng những thông tin chi tiết thu được từ quảng cáo trên Amazon để phục vụ cho chiến lược tiếp thị phát triển và ra quyết định tiếp thị phù hợp.

Xem video để tìm hiểu thêm về hành trình phát triển của Purple với Amazon Ads.

quoteUpTìm hiểu thêm những phương thức mới để khám phá các cơ hội quảng cáo trên Amazon và đạt được tỷ lệ tiếp cận cũng như hiển thị là một phần quan trọng trong chiến lược của chúng tôi.quoteDown
– Joe Megibow, Giám đốc Điều hành, Purple Mattress