Planters tiếp cận đối tượng ở mọi giai đoạn trong hành trình của khách hàng với Amazon Ads

Vào thời điểm Planters quảng cáo lần đầu trên truyền hình trong trận Super Bowl trong lịch sử hơn 100 năm của công ty, họ đã muốn tìm cách xúc tiến quảng bá ngoài phương tiện truyền hình. Với sự phối hợp của các bộ phận quản lý thương hiệu và thương mại điện tử của mình, họ quyết định tạo một chiến dịch phễu đầy đủ với Amazon Ads để tiếp cận khách hàng ở tất cả các giai đoạn của hành trình mua sắm. Công ty đã sử dụng cách tiếp cận tích hợp: sử dụng video phát trực tuyến – một đoạn phim ngắn từ quảng cáo trong Super Bowl – để thúc đẩy nhận thức; tạo ra một trang đích mà trên đó khách hàng có thể mua nhiều loại hạt của Planters; và trang đích này đã thu hút các khách hàng có ý định mua cao tương tác. Đối với các khách hàng tiến xa hơn trong hành trình quyết định, công ty chạy quảng cáo hiển thị trên Amazon DSP và quảng cáo được tài trợ để tiếp cận các đối tượng có nhiều khả năng tương tác với Planters hơn.

Để tìm hiểu thêm về chiến dịch tổng thể của Planters – và kết quả – xin xem video dưới đây.

quoteUp“Kết quả hoàn toàn vượt mong đợi. Ưu đãi của ngày là một trong những ngày mua sắm lớn nhất của Kraft Heinz từ trước đến nay trên Amazon”.quoteDown
– Laurel Benson, Tiếp thị thương mại điện tử, Kraft