ROI Revolution sử dụng thông tin chi tiết trong Amazon Marketing Cloud để giúp Lenovo tối ưu hóa hiệu suất của Sponsored Products và Amazon DSP

Tìm cách khám phá lộ trình mua hàng tối ưu

Lenovo—một công ty sản phẩm công nghệ toàn cầu — mong muốn tìm ra chiến lược sử dụng các sản phẩm và giải pháp của Amazon Ads để giúp tăng doanh số tổng thể cho các sản phẩm ưu tiên có sẵn số lượng lớn trong khi vẫn đảm bảo mục tiêu về lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) và tỷ lệ mua hàng. Mong muốn của công ty là hiểu rõ các giải pháp của Amazon Ads thúc đẩy các đối tượng khách hàng tương tác với thương hiệu trên gian hàng Amazon trong suốt hành trình mua hàng ra sao, cụ thể là hiệu quả của việc kết hợp giữa quảng cáo Sponsored Products Amazon DSP.

Để đạt được mục tiêu thông qua Amazon Ads, Lenovo đã hợp tác với ROI Revolution, một đại lý tiếp thị kỹ thuật số bán lẻ có các chuyên gia kỹ thuật số giúp các thương hiệu nâng cao mức tăng trưởng thông qua các chiến lược quảng cáo kỹ thuật số.

Đánh giá các chiến dịch dành cho Lenovo

ROI Revolution đã cung cấp một số chiến lược giúp Lenovo kết nối với các đối tượng khách hàng mới và phù hợp trong suốt hành trình mua sắm. Để giúp kết nối với các đối tượng mới chưa tương tác với thương hiệu của Lenovo trên Gian hàng Amazon, ROI Revolution đã thiết lập các thử nghiệm chiến dịch thông qua Amazon DSP bao gồm: đối tượng khách hàng tiềm năng theo ngữ cảnh, các đối tượng khách hàng trong thị trường và Twitch. Công ty này cũng giúp Lenovo xây dựng gói ra mắt sản phẩm mới bao gồm: tiêu đề sản phẩm chi tiết, trang chi tiết sản phẩm và hình ảnh, video, nội dung A+ và các chiến lược quảng cáo cấp sản phẩm nên triển khai đối với Sponsored Products và Amazon DSP.

“Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các thành viên ở cả nhóm bán hàng và tiếp thị của Lenovo không chỉ để thúc đẩy thành công từ quảng cáo mà còn hỗ trợ hoạt động kinh doanh tổng thể trên gian hàng Amazon. Amazon Marketing Cloud giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách các đối tượng khách hàng tương tác với thương hiệu Lenovo. Các thông tin chi tiết quan trọng về các điểm chạm xuyên suốt hành trình mua sắm giúp chúng tôi tập trung các chiến lược quảng cáo vào việc tiếp cận đúng đối tượng khách hàng theo cách phù hợp”.
— Kayla Aves, Chuyên gia chiến lược truyền thông bán lẻ, ROI Revolution

Đến quý 4 năm 2021, ROI Revolution bắt đầu sử dụng Amazon Marketing Cloud để giúp đánh giá hiệu quả của các chiến dịch Amazon DSP và Sponsored Products của Lenovo. Công ty này sử dụng thư viện truy vấn hướng dẫn của Amazon Marketing Cloud để lấy báo cáo trùng lặp so sánh các chiến dịch Sponsored Products và Amazon DSP của Lenovo trong quý 3 năm 2021, đánh giá sự khác biệt trong phạm vi tiếp cận duy nhất và tỷ lệ mua hàng giữa ba nhóm thử nghiệm:

  • Các đối tượng khách hàng chỉ tiếp xúc với quảng cáo Sponsored Products
  • Các đối tượng khách hàng chỉ tiếp xúc với quảng cáo Amazon DSP
  • Các đối tượng khách hàng tiếp xúc với cả Sponsored Products và Amazon DSP

Kết luận thu được từ Amazon Marketing Cloud

Các thông tin chi tiết tổng hợp được qua Amazon Marketing Cloud từ ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 24 tháng 9 năm 2021 đem lại cho ROI Revolution các kết luận sau:

  • Nhóm 3 (các đối tượng khách hàng tiếp xúc với cả quảng cáo Sponsored Products và quảng cáo Amazon DSP) có khả năng mua hàng từ Lenovo trong gian hàng Amazon cao hơn gấp 2,13 lần so với nhóm 1 (đối tượng khách hàng chỉ tiếp xúc với quảng cáo Sponsored Products) 1
  • Nhóm 3 (đối tượng khách hàng tiếp xúc với cả Sponsored Products và quảng cáo Amazon DSP) có khả năng mua hàng từ Lenovo trong gian hàng Amazon cao hơn gấp 21* lần so với nhóm 2 (đối tượng khách hàng chỉ tiếp xúc với quảng cáo Amazon DSP)

Phép phân tích thông qua Amazon Marketing Cloud đã giúp ROI Revolution thể hiện được tác động của các chiến dịch Amazon Ads trên các kênh khác nhau, từ đó cung cấp cho Lenovo các thông tin chi tiết cụ thể hơn về hiệu suất đa kênh. Thương hiệu này đã vận dụng những điều rút ra được từ mùa lễ quý 4 năm 2021 để phân bổ đầu tư cho các hình thức quảng cáo trong các chiến dịch Sponsored Products và Amazon DSP. Lenovo đã nhận thấy mức tăng 170% về doanh số bán hàng thông qua quảng cáo trên Gian hàng Amazon trong thời gian triển khai chiến lược này so với doanh số thông qua quảng cáo của quý 4 năm 2020 mặc dù mức chi tiêu cho truyền thông chỉ tăng 64%.2

“Chúng tôi cho rằng sự thành công mà chúng tôi thu được trong mùa lễ năm 2021 là nhờ sự gia tăng về nhận thức mà chúng tôi xây dựng được cho đến giai đoạn “Turkey 5” thông qua các chiến dịch Amazon DSP, đây chính là điều chúng tôi thu được thông qua các báo cáo trùng lặp trong Amazon Marketing Cloud”.
— Camille Bagwell, Giám đốc tiếp thị bán lẻ, Lenovo

Tìm hiểu thêm về Amazon Marketing Cloud.

1 Dữ liệu do nhà quảng cáo cung cấp từ ngày 10/7/2021 đến 24/9/2021, Hoa Kỳ.
2 Dữ liệu do nhà quảng cáo cung cấp, so sánh quý 4 năm 2020 với quý 4 năm 2021. Các kết quả về hiệu suất này dựa trên dữ liệu về một lần sử dụng sản phẩm Amazon Ads của nhà quảng cáo và không đại diện cho hiệu suất trong tương lai.