High Brew Coffee sử dụng quảng cáo được tài trợ và Amazon DSP để giúp tăng doanh số

Khi David Smith sáng lập High Brew Coffee ở Austin, Texas – một thương hiệu cà phê dành cho “những người dám nghĩ dám làm” – ông bắt đầu tạo ra một loại cà phê ủ lạnh cao cấp pha sẵn, giá cả hợp lý, hương vị tuyệt ngon đựng trong lon. High Brew đã nhờ đến Amazon để giúp tiếp cận đối tượng mới.

Xem video dưới đây để nghe câu chuyện của High Brew với Amazon Ads.

quoteUpChúng tôi tin rằng có hàng triệu khách hàng trên Amazon uống cà phê. Chúng tôi chỉ cần tìm cách kết nối với đối tượng đó và chúng tôi biết Amazon có thể cung cấp cho chúng tôi các công cụ cần thiết để định hình chiến lược sẽ giúp chúng tôi thực hiện mục đích đó.quoteDown
– Mari Johnson, Giám đốc tiếp thị, High Brew Coffee

Tìm hiểu thêm về quảng cáo cà phê.