Ba bước để thiết lập từ khóa trong quảng cáo được tài trợ

Bối cảnh

Bestspeaker1 là một nhà bán hàng có quy mô nhỏ đến từ Trung Quốc đã tận dụng Amazon Ads ngay khi họ bắt đầu bán hàng trên Amazon vào năm 2019. Họ tin rằng yếu tố quan trọng nhất trong việc tối ưu hóa quảng cáo được tài trợ là lựa chọn từ khóa, vì các từ khóa phù hợp có thể mang lại lưu lượng truy cập có tỷ lệ chuyển đổi cao và thúc đẩy doanh số sản phẩm.

Chiến lược từ khóa của Bestspeaker

I. Tìm từ khóa

  • Trước tiên, tìm các từ khóa có liên quan từ các chiến dịch thông qua tính năng nhắm mục tiêu từ khóa tự động. Sau khi chạy chiến dịch tự động trong hai tuần, hãy chọn các cụm từ tìm kiếm có hiệu suất tốt làm từ khóa. Tiêu chuẩn hiệu suất có thể thay đổi đối với những người bán hàng khác nhau; Bestspeaker đã chọn các cụm từ tìm kiếm có tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng cao hơn 8% làm từ khóa cho sản phẩm của họ.
  • Thứ hai, thu thập từ hai đến bốn từ khóa chính từ các sản phẩm tương tự, sau đó tiến hành nghiên cứu từ khóa để tìm khoảng 60 từ khóa có liên quan và có khối lượng cao.
  • Hãy lắng nghe bài nói chuyện từ Bestspeaker để biết thêm chi tiết.

II. Lọc từ khóa

  • Trước tiên, hãy kiểm tra mức độ liên quan của 60 từ khóa đã thu thập và loại bỏ các từ khóa không liên quan đến sản phẩm hoặc không phù hợp với các đặc điểm của sản phẩm.
  • Tiếp theo, phân tích mức độ liên quan giữa từng từ khóa đã lọc với các sản phẩm được nhắm mục tiêu trên Amazon và loại bỏ các từ khóa không liên quan cho đến khi còn khoảng 20 đến 30 từ khóa.

III. Điều cần làm gì sau khi chọn từ khóa

Kết quả

Bestspeaker đã chứng kiến doanh số hàng tháng tăng 30% đến 40% trong năm 2019 thông qua Sponsored Products so với khoảng thời gian trước khi chạy chiến dịch Sponsored Products, với 25% doanh số được tạo ra từ quảng cáo.

1Theo yêu cầu của người bán hàng, nghiên cứu điển hình này sử dụng biệt hiệu thay vì tên thương hiệu thực tế.