Làm thế nào một thương hiệu Hàng tiêu dùng đóng gói nâng cao hoạt động ở phần dưới của phễu trên Amazon Ads

Cho đến gần đây, một thương hiệu mẹ trong danh mục Hàng tiêu dùng đóng gói chỉ sử dụng các biểu ngữ tĩnh để thúc đẩy hành động ở phần dưới của phễu với các chiến dịch Amazon DSP. Dòng sản phẩm đa thương hiệu này bao gồm các sản phẩm gia dụng, dành cho em bé, làm đẹp và nhiều sản phẩm khác. Trong thời gian khuyến mãi, đội ngũ đã tạo ra các biểu ngữ tĩnh để trong đó có nội dung văn bản làm nổi bật các ưu đãi cụ thể, chẳng hạn như “Tiết kiệm 40% cho dao cạo.”

Trong khi quảng cáo tĩnh là động lực mạnh mẽ cho các chỉ số về nhận thức, loại hình nội dung sáng tạo này thiếu đi lợi ích của khả năng máy học của Quảng cáo thương mại điện tử đáp ứng, là hình thức cho phép có được hiệu suất mạnh mẽ ở phần dưới của kênh.1 Quảng cáo thương mại điện tử đáp ứng tự động tối ưu hóa để chọn ra biến thể nội dung sáng tạo hiệu quả nhất (Mua sắm ngay, Thêm vào giỏ hàng, Phiếu giảm giá) và sản phẩm để hiển thị trong đơn vị quảng cáo. Quảng cáo thương mại điện tử đáp ứng có thể tùy chỉnh, ở khía cạnh chúng có thể bao gồm một hình ảnh tùy chỉnh, hoặc một logo và tiêu đề được thiết kế riêng. Quảng cáo thương mại điện tử đáp ứng được tạo ra tự động sẽ kéo tên sản phẩm, mức giá và hình ảnh sản phẩm trực tiếp từ trang chi tiết trên Amazon.

Bằng cách kết hợp quảng cáo hiển thị thương mại điện tử của Amazon Ads, thương hiệu mẹ Hàng tiêu dùng đóng gói này cũng đã khám phá được những hiệu quả bổ sung. Quảng cáo sáng tạo thương mại điện tử đáp ứng cho phép tối đa 20 sản phẩm liên quan xoay vòng trong đơn vị quảng cáo, và sẽ tự động “ẩn” các sản phẩm hết hàng. Quảng cáo hiển thị thương mại điện tử cũng sẽ kéo vào bất kỳ ưu đãi nào còn đang hoạt động vào phần nội dung động của quảng cáo, giảm thiểu công sức sản xuất nội dung sáng tạo phải thực hiện để đưa nội dung văn bản vào nội dung sáng tạo của quảng cáo tĩnh.

Với nhiều khía cạnh có giá trị của quảng cáo hiển thị thương mại điện tử, thương hiệu đã quyết định thử nghiệm định dạng quảng cáo này trong chiến lược chiến dịch của họ để tối ưu hóa các chiến dịch hiển thị trên Amazon trên khắp các địa phương của Liên minh Châu Âu.

Thử nghiệm nội dung sáng tạo với quảng cáo hiển thị thương mại điện tử

Làm việc với đội ngũ của Amazon Ads, thương hiệu đã thiết lập một thử nghiệm nội dung sáng tạo để hiểu rõ việc tận dụng quảng cáo sáng tạo hiển thị thương mại điện tử có thể ảnh hưởng đến hiệu suất như thế nào.

Để bắt đầu, đội ngũ đã chạy một thử nghiệm phân chia cho một trong những sản phẩm của họ ở Tây Ban Nha. Ba loại định dạng quảng cáo đã được thực hiện trong thử nghiệm này: biểu ngữ tĩnh với thông tin chi tiết về giảm giá, quảng cáo sáng tạo hiển thị thương mại điện tử có hình ảnh tùy chỉnh và quảng cáo sáng tạo hiển thị thương mại điện tử với logo và tiêu đề được thiết kế riêng.

Kết quả của thử nghiệm cho thấy quảng cáo sáng tạo hiển thị thương mại điện tử với logo và tiêu đề có hiệu suất vượt trội hơn so với các loại hình sáng tạo khác, mang lại Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) cao hơn 356% so với các phiên bản biểu ngữ tĩnh.2

biểu đồ thể hiện mức tăng 356% về Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS)

Tây Ban Nha, thương hiệu bàn chải đánh răng: tăng Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) khi sử dụng quảng cáo hiển thị thương mại điện tử có logo + tiêu đề thay vì quảng cáo hình ảnh tĩnh

Nhà quảng cáo đã nhân rộng thử nghiệm tương tự với một trong những sản phẩm của họ ở Pháp, và đã phát hiện ra rằng quảng cáo hiển thị thương mại điện tử có logo và tiêu đề được thiết kế riêng đã thúc đẩy Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) cao hơn 200%.3 Tại Đức, thương hiệu đã quan sát thấy sự gia tăng 182% cho Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) trong tuần lễ Black Friday khi so sánh cả quảng cáo thương mại điện tử được tạo ra tự động và tùy chỉnh với biểu ngữ tĩnh.4

biểu đồ thể hiện mức tăng 200% về Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS)

Pháp, thương hiệu sản phẩm dành cho em bé: tăng Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) khi sử dụng quảng cáo hiển thị thương mại điện tử có logo + tiêu đề thay vì quảng cáo hình ảnh tĩnh

biểu đồ thể hiện mức tăng 182% về Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS)

Đức, thương hiệu sản phẩm dành cho em bé và chăm sóc cá nhân: tăng Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) khi sử dụng quảng cáo hiển thị thương mại điện tử được tạo ra tự động và tùy chỉnh thay vì quảng cáo hình ảnh tĩnh

Thúc đẩy kết quả có thể mở rộng quy mô

Với kết quả đầy hứa hẹn từ thử nghiệm sáng tạo ban đầu này, nhà quảng cáo đa thương hiệu đã thử nghiệm quảng cáo sáng tạo hiển thị thương mại điện tử ở các địa phương khác trên khắp Liên minh Châu Âu với một số sản phẩm Hàng tiêu dùng đóng gói khác.

Kết quả từ các thử nghiệm bổ sung này tiếp tục chỉ ra rằng quảng cáo hiển thị thương mại điện tử đã giúp thúc đẩy hiệu suất mạnh mẽ ở phần dưới của phễu cho các thương hiệu Hàng tiêu dùng đóng gói khác nhau của họ so với biểu ngữ tĩnh. Tại Ý, tỷ lệ mua hàng cao hơn 341% trên khắp các thương hiệu khi so sánh quảng cáo hiển thị thương mại điện tử được tạo ra tự động với biểu ngữ tĩnh. 5 Tương tự như vậy, ở Anh, họ nhận thấy rằng định dạng quảng cáo hiển thị thương mại điện tử đáp ứng với sự kết hợp giữa phiên bản được tạo ra tự động và logo + tiêu đề cho một thương hiệu sản phẩm làm tóc có hiệu suất vượt trội hơn 130% so với quảng cáo tĩnh.6 Cả tỷ lệ mua hàng và Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) được đo bằng cách chia lưu lượng truy cập đồng đều giữa biểu ngữ tĩnh và quảng cáo sáng tạo thương mại điện tử trong chiến dịch quảng cáo. Các kết quả này phản ánh mức trung bình có trọng số dựa trên tổng số lượt hiển thị cho mỗi loại hình nội dung sáng tạo.

biểu đồ thể hiện mức tăng 341% về Tỷ lệ mua hàng

Ý, thương hiệu sản phẩm làm tóc và chăm sóc cá nhân: tăng tỷ lệ mua hàng khi sử dụng quảng cáo hiển thị thương mại điện tử được tạo ra tự động thay vì quảng cáo hình ảnh tĩnh

biểu đồ thể hiện mức tăng 130% về Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS)

Vương quốc Anh, thương hiệu sản phẩm làm tóc: tăng Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) khi kết hợp quảng cáo hiển thị thương mại điện tử có logo + tiêu đề và được tạo ra tự động thay vì quảng cáo hình ảnh tĩnh

Hướng tới tương lai

Thương hiệu Hàng đóng gói tiêu dùng đã áp dụng các định dạng quảng cáo sáng tạo hiển thị thương mại điện tử cho cả chiến dịch luôn hoạt động và kích hoạt quảng cáo, bao gồm Prime Day, và tiếp tục thử nghiệm các chiến lược hiển thị khác nhau trên các thương hiệu và địa phương. Việc triển khai quảng cáo sáng tạo thương mại điện tử vào chiến lược quảng cáo của họ không chỉ cho phép cải thiện hiệu suất ở phần dưới của phễu mà còn khai phá những hiệu quả bổ sung, giảm thời gian sản xuất nội dung sáng tạo và khởi động chiến dịch.

Truy cập hướng dẫn kiến thức chuyên sâu về loại quảng cáo để xem thêm thông tin chi tiết về hiệu suất của loại hình nội dung sáng tạo cho mỗi địa phương và mục tiêu chiến dịch, hoặc liên hệ với nhân viên quản lý khách hàng để bắt đầu.

1 Nội bộ Amazon, Hoa Kỳ, 2021
2-6 Nội bộ Amazon, Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh, 2021

Kết quả là đại diện cho hiệu suất của một nhà quảng cáo và không biểu thị cho hiệu suất trong tương lai. Vui lòng tham khảo hướng dẫn tương tác kiến thức chuyên sâu về loại quảng cáo để biết kết quả trung bình cho mỗi địa phương và KPI và lưu ý rằng dữ liệu đó không cụ thể cho ngành dọc Hàng đóng gói tiêu dùng.