Citibank tiếp cận người dùng thẻ tín dụng ở Ấn Độ trên Amazon

Citibank Ấn Độ là chi nhánh nước ngoài của Citibank NA, một bộ phận của Citigroup, một tập đoàn dịch vụ tài chính đa quốc gia có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ. Citibank muốn tạo nhận thức và tiếp cận khách hàng mới về thẻ tín dụng Citi Rewards, Premier Miles, Cashback và IndianOil.

Tiếp cận người dùng thẻ tín dụng bằng cách sử dụng quảng cáo hiển thị

Người dùng thẻ tín dụng Citibank nói chung là người hiểu biết về kỹ thuật số, người trẻ tuổi và các chuyên gia giàu có. Họ đã hợp tác với đội ngũ Amazon Ads để tiếp cận các đối tượng có liên quan bao gồm các tín hiệu như đối tượng đang tìm kiếm các sản phẩm làm đẹp cao cấp, mặt hàng điện tử, thiết bị và phụ kiện thời trang từ các thương hiệu cao cấp, phụ kiện du lịch và thẻ SIM quốc tế. Họ cũng sử dụng các tín hiệu bổ sung như xu hướng mua hàng và độ tuổi trên 25 tuổi ở một số thành phố chọn lọc để tiếp cận các đối tượng có liên quan.

Các đối tượng tương tác với quảng cáo hiển thị trên trang chủ Amazon.in, trang Amazon Pay và trên các phần ở trang cảm ơn (trang sau thanh toán). Quảng cáo của Citibank giới thiệu các lợi ích khi sử dụng thẻ của thương hiệu này. Người tiêu dùng nhấp vào quảng cáo sẽ được điều hướng đến trang web của Citibank, tại đó họ có thể tìm hiểu thêm về thẻ tín dụng của thương hiệu và người tiêu dùng quan tâm cũng có thể chia sẻ thông tin liên lạc của họ với thương hiệu.

Mang lại những khách hàng tiềm năng phù hợp

Chiến dịch đã mang lại 340 triệu lượt hiển thị, và trong số những khách hàng tiềm năng được tạo, 15% là khách hàng phù hợp. 9% số khách hàng tiềm năng được tạo đã làm thẻ tín dụng với thương hiệu này.

“Nhờ sự hợp tác với đội ngũ Amazon Ads, thử nghiệm cụ thể, đo lường chi tiết và tối ưu hóa định kỳ trong suốt chiến dịch, chúng tôi đã có thể tiếp cận các đối tượng có liên quan thông qua các tín hiệu khác nhau như tín hiệu duyệt và mua hàng, thúc đẩy chiến dịch đạt được hiệu quả và giúp chúng tôi đạt được quy mô đáng kể”.

– Arnika Dixit, Giám đốc quốc gia về thẻ, cho vay tín chấp và thanh toán, Citibank

Tìm hiểu thêm về quảng cáo dịch vụ tài chính.

Mặc dù Amazon Seller Services Private Limited (“Amazon”) đã nỗ lực hợp lý trong việc biên dịch thông tin được cung cấp, Amazon không đảm bảo về tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bản dịch hoặc thông tin đó không có lỗi. Amazon không đảm bảo kết quả tương tự cho các thương hiệu tiềm năng vì kết quả phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau không nằm trong tầm kiểm soát của Amazon. Amazon từ chối mọi trách nhiệm pháp lý cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng các thông tin đó. Bạn đồng ý tự chịu rủi ro khi sử dụng thông tin và từ bỏ mọi khiếu nại, quyền thực hiện hành động và/hoặc biện pháp khắc phục (theo luật pháp hoặc cách khác) nhằm vào Amazon phát sinh từ việc sử dụng hoặc liên quan đến việc sử dụng thông tin đó. Mọi hành động sao chép, phân phối lại hoặc xuất bản lại thông tin hay bất kỳ phần nào trong đó mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Amazon đều bị nghiêm cấm.