Chiến dịch nâng cao nhận thức về Prime Now của Britvic

Công ty

Britvic là một công ty nước giải khát hàng đầu, hoạt động tại Anh, Ireland, Pháp và Brazil. Trên bốn quốc gia này, công ty đã phát triển một danh mục đầu tư mạnh mẽ cho các thương hiệu mang tính biểu tượng của riêng công ty. Danh mục này bao gồm bộ sưu tập London Essence Co. của Britvic, đây là dòng sản phẩm đồ uống hỗn hợp được phát triển bằng kỹ thuật chưng cất truyền thống để tạo ra các loại đồ uống nhẹ nhàng và thanh lịch.

Thách thức

Britvic muốn thúc đẩy nhận thức về dòng sản phẩm đồ uống hỗn hợp London Essence Co., bao gồm thuốc bổ, gừng và soda, đặc biệt là ở London.

Giải pháp

Britvic đã làm việc với Amazon Ads để tạo chiến dịch tùy chỉnh bằng cách sử dụng các túi Prime Now có thương hiệu. Amazon đã gửi các túi Prime Now có thương hiệu London Essence Co. đối với tất cả các đơn hàng cho khách hàng trong một số khu vực ở London trong sáu tuần vào tháng 7 và tháng 8 năm 2019. Để đo lường mức độ thành công, chúng tôi đã thiết lập một khu vực kiểm soát trong đó khách hàng Prime ở London không nhận được bao bì có thương hiệu. Cách làm này cho phép nhóm so sánh sự gia tăng doanh số trong các khu vực nhận được túi có thương hiệu so với các khu vực không nhận được.

Kết quả

Chiến dịch đã mang lại kết quả tích cực cả về doanh số lẫn nhận thức. Doanh số của dòng sản phẩm đồ uống hỗn hợp của London Essence Co. đã tăng 126% trên Amazon ở các khu vực ở London nhận được túi có thương hiệu Prime Now, so với các khu vực ở London không nhận được những chiếc túi này. Chiến dịch cũng thúc đẩy gia tăng 123% lượt hiển thị.

quoteUpChiến dịch túi mang thương hiệu Prime Now dành cho London Essence Co. đã cho chúng tôi cơ hội tương tác trực tiếp với khách hàng Amazon tại một số khu vực ở London. Chiến dịch này mang đến kết quả tích cực trong việc nâng cao nhận thức và doanh số.quoteDown
— Dan Turner, Quản lý tài khoản quốc gia, Britvic

Điểm nổi bật1

  • +126% tăng doanh số đồ uống hỗn hợp của London Essence Co. tại các địa điểm ở London được giao hàng bằng túi có thương hiệu Prime Now
  • +123% tăng số lượt hiển thị đồ uống hỗn hợp của London Essence Co. trên Amazon tại tất cả các khu vực ở London

1 Trong chiến dịch: khoảng thời gian sáu tuần vào tháng 7 và tháng 8 năm 2019