Bizon cải thiện hiệu quả thông qua công cụ tài khoản người quản lý

Thành lập vào năm 2017, Bizon là một đại lý ở châu Âu chuyên về hiệu suất thương hiệu trên Amazon bằng cách cung cấp các giải pháp cho quảng cáo, quản lý tài khoản, báo cáo và phân tích.

Khi Bizon phát triển và tiếp nhận nhiều khách hàng hơn, Bộ phận quản lý tài khoản của họ phải kéo thủ công báo cáo từ tất cả các nhà quảng cáo được hỗ trợ và tải lên hệ thống quản lý trung tâm của đại lý, một quy trình mất khoảng sáu giờ mỗi tháng đối với mỗi người quản lý tài khoản. Để phục vụ khách hàng tốt hơn, đại lý đã tìm kiếm một giải pháp để quản lý nhiều tài khoản, hiểu phân tích của nhà quảng cáo và thúc đẩy hiệu quả hoạt động bằng cách giảm bớt gánh nặng cập nhật và báo cáo thủ công.

Giới thiệu giải pháp kinh doanh

Tháng 6 năm 2020, Bộ phận quản lý tài khoản của Bizon bắt đầu sử dụng công cụ tài khoản người quản lý của Amazon Ads, cho phép người bán, nhà cung cấp, tác giả Kindle Direct Publishing (KDP), nhà quảng cáo có tài khoản Amazon DSP và các đại lý liên kết nhiều tài khoản quảng cáo. Công cụ này cho phép quản lý quyền người dùng và quyền truy cập tài khoản, đưa ra tóm tắt thanh toán và cảnh báo cấp tài khoản, thông tin chi tiết và chỉ số hiệu suất trong một trang tổng quan duy nhất. Thông qua tài khoản người quản lý, các đại lý có thể truy cập chế độ xem hợp nhất về hiệu suất thương hiệu đối với quảng cáo được tài trợ và chỉ số Amazon DSP, như tổng chi tiêu tổng hợp và lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS). Đối với các đại lý hoạt động ở nhiều địa điểm, công cụ này có thể liên kết các tài khoản theo từng quốc gia vào một tài khoản người quản lý khu vực duy nhất.

Tiết kiệm thời gian và hỗ trợ chiến lược quảng cáo

Công cụ tài khoản người quản lý giúp Bizon dễ dàng truy cập vào thông tin chi tiết giúp hiểu rõ các chiến lược và tối ưu hóa chiến dịch Amazon Ads. Công cụ này cũng cho phép đại lý phân tích hiệu suất chiến dịch tốt hơn và nhanh chóng xác định các tài khoản cần chú ý. Ví dụ, giờ đây Bizon có thể ngay lập tức phát hiện các tài khoản có vấn đề thanh toán, tránh việc tạm khóa bất kỳ hoạt động quảng cáo nào. Công cụ này cũng đặc biệt hữu ích cho đại lý trong giai đoạn cao điểm, chẳng hạn như Black Friday, Cyber Monday, và dịp lễ – khi xu hướng phát triển nhanh chóng và thời gian phản hồi là rất quan trọng đối với các chiến dịch quảng cáo.

Vì Bizon hỗ trợ các nhà quảng cáo trên khắp châu Âu, đại lý này cũng tận dụng tài khoản người quản lý khu vực, kéo nhiều tài khoản theo từng quốc gia vào một trang tổng quan duy nhất. Điều này cho phép đại lý dễ dàng xem hiệu suất tổng thể của khu vực và giúp sắp xếp ưu tiên các hoạt động quảng cáo.

Kể từ khi áp dụng công cụ tài khoản người quản lý, Bizon đã nhận thấy công cụ này tiết kiệm cho các nhà quản lý tài khoản của mình ước tính 20 phút mỗi ngày trong việc phân tích chi tiết, giúp cải thiện hiệu quả tổng thể.

quoteUpTài khoản người quản lý là điều cần thiết khi làm việc với các nhà quảng cáo có nhiều hơn hai tài khoản. Công cụ này cho phép bạn đạt hiệu quả cao hơn trong công việc hàng ngày – những công việc mang tính chân tay.quoteDown
– Nicolas Habert, Giám đốc Vận hành, Bizon