Amazon DSP vượt 59% mục tiêu Chi phí trên mỗi lượt hành động (CPA) dành cho nhà quảng cáo

Nhà cung cấp truyền hình cáp và Internet trong khu vực này đã dựa vào đại lý quảng cáo để thúc đẩy nhận thức, lượt mua thuê bao và lượt đăng ký. Nhờ có Amazon DSP, họ vượt 59% so với mức mục tiêu của khách hàng thuê quảng cáo.

Khái quát bối cảnh

Mục tiêu của khách hàng thuê quảng cáo: Chú trọng vào dịch vụ sinh hoạt hộ gia đình, mục tiêu của khách hàng thuê quảng cáo là vận động người tiêu dùng đăng ký cho một kế hoạch dịch vụ.

Chỉ số thành công: Chi phí trên mỗi lượt hành động – đánh giá hành động theo trang web (tức là trang đích, trang xác nhận đăng ký, trang đăng ký và trang cảm ơn).

Cách tiếp cận

Nhờ có Amazon DSP, đại lý quảng cáo đã có thể:

  • Triển khai pixel tiếp thị lại trên các trang web của khách hàng thuê quảng cáo
  • Tận dụng tính năng nhắm mục tiêu theo địa lý của Amazon để tiếp cận đối tượng dựa trên mã bưu chính
  • Tạo phân khúc đối tượng giống nhau tùy chỉnh bằng cách đặt một pixel lên trang hoàn thành đơn hàng của nhà quảng cáo, sau đó tận dụng khả năng mô hình hóa của Amazon để mở rộng phạm vi tiếp cận đối tượng khách hàng tương tự của khách hàng thuê quảng cáo
  • Tiếp cận khách hàng của Amazon ở quy mô lớn trên cả máy tính để bàn và di động, truy cập nguồn cung riêng trên các trang web thuộc sở hữu và được vận hành bởi Amazon và trên các trang web của bên thứ ba do các nhà xuất bản hàng đầu và sàn giao dịch lớn nhất cung cấp
  • Tối ưu hóa tính năng nhắm mục tiêu để thúc đẩy hiệu suất chiến dịch
Chi phí thấp hơn cho mỗi hành động

Nguồn: Dữ liệu về chuyển đổi của bên thứ ba

Nội dung nổi bật

Amazon DSP vượt 59% so với mức mục tiêu $85 CPA của khách hàng thuê quảng cáo, mang tới mức CPA trung bình là $35.