Chương trình quảng cáo hiển thị trên luồng phát trực tiếp trong dịp lễ quý 4 năm 2022

Amazon Ads sẽ cung cấp tín dụng cho lượt nhấp vào quảng cáo cho các nhà quảng cáo làm việc với đối tác của Amazon Ads khi bạn khởi chạy các chiến dịch quảng cáo được tài trợ lần đầu tiên từ ngày 26 tháng 9 đến 31 tháng 12 năm 2022. Dưới đây là thông tin thêm về chương trình khuyến mãi và các điều khoản và điều kiện.

Câu hỏi thường gặp

Thông tin chương trình khuyến mãi như thế nào?

Từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, các nhà quảng cáo đủ điều kiện khởi chạy chiến dịch lần đầu tiên kéo dài trong hơn 30 ngày thông qua Sponsored Products, Sponsored Brands hoặc Sponsored Display sẽ nhận được khoản tín dụng 300 USD dùng vào ngân sách quảng cáo (400 USD tại các thị trường Pháp, Ý hoặc Tây Ban Nha) hoặc tương đương theo đơn vị tiền tệ của nhà quảng cáo quốc tế. Khoản tín dụng này không giới hạn ở một sản phẩm quảng cáo, vì vậy, một đối tác khởi chạy chiến dịch lần đầu tiên cho hai sản phẩm quảng cáo sẽ nhận được khoản tín dụng cho mỗi sản phẩm đã sử dụng. Vui lòng đọc qua các Điều khoản và điều kiện vì một số nơi áp dụng phần thưởng tín dụng cao hơn cho lượt nhấp chuột trị. Các nhà quảng cáo đủ điều kiện sẽ nhận được 300 USD (400 USD tại các thị trường Pháp, Ý hoặc Tây Ban Nha) cho mỗi sản phẩm quảng cáo được tài trợ, lên đến 900 USD (1.200 USD nếu bạn ở các thị trường Pháp, Ý hoặc Tây Ban Nha) trên tổng số tín dụng nhấp chuột trên mỗi thị trường.

Ai đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi?

Các nhà quảng cáo hợp tác với các đối tác Amazon Ads* được chọn và hoạt động ở bất kỳ khu vực nào sau đây: Úc, Canada, Ai Cập, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, UAE, Anh và Mỹ.

Tôi cần để các chiến dịch hoạt động trong bao lâu?

Để đủ điều kiện nhận khoản tín dụng khuyến mại, các chiến dịch khởi chạy gần đây gồm Sponsored Products, Sponsored Brands hoặc Sponsored Display phải hoạt động trong ít nhất 30 ngày. Nhà quảng cáo có thể khởi chạy chiến dịch đến ngày 31/12/2022. 30 ngày chương trình khuyến mãi cần duy trì trạng thái hoạt động có thể kéo dài tới sau ngày 31/12/2022.

Chương trình khuyến mãi kéo dài bao lâu?

Số lượng lượt nhấp chuột quảng cáo sẽ tính vào các chiến dịch quảng cáo được tài trợ đã khởi chạy lần đầu tiên từ 12:00 giờ đêm, giờ PST ngày 26 tháng 9 năm 2022 đến 11:59 đêm, giờ PST ngày 31 tháng 12 năm 2022. Các khoản tín dụng khuyến mại không sử dụng sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày áp dụng khoản tín dụng khuyến mại.

Chương trình khuyến mãi được áp dụng cho chiến dịch như thế nào?

Nếu chiến dịch Sponsored Products, Sponsored Brands hoặc Sponsored Display được khởi chạy lần đầu tiên trong khoảng thời gian từ 12:00 giờ đêm, giờ PST ngày 26 tháng 9 năm 2022 đến 11:59 đêm, giờ PST ngày 31 tháng 12 năm 2022 và đáp ứng tất cả các tiêu chí khác trong các điều khoản và điều kiện, Amazon Ads sẽ áp dụng khoản tín dụng khuyến mại cho tài khoản quảng cáo vào thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng, bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2022. Vì vậy, các nhà quảng cáo khởi chạy chiến dịch trong thời gian từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 sẽ nhận được khoản tín dụng vào ngày 3 tháng 11.

Chương trình khuyến mãi này áp dụng ở khu vực nào?

Chương trình khuyến mại này được áp dụng ở bất kỳ thị trường Amazon nào trong số các thị trường nơi các nhà quảng cáo có sẵn sản phẩm và Sponsored Products, Sponsored Brands hoặc Sponsored Display sau đây: Úc, Canada, Ai Cập, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, UAE, Anh và Mỹ.

Nếu tôi bán sản phẩm ở nhiều thị trường thì như thế nào?

Các nhà quảng cáo đủ điều kiện sẽ có lựa chọn khởi chạy chiến dịch và thu được các lượt nhấp chuột quảng cáo riêng biệt tại bất kỳ thị trường đủ điều kiện nào mà bạn có sản phẩm.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thấy chương trình khuyến mãi được thêm vào tài khoản của mình?

Nhà quảng cáo đủ điều kiện sẽ không nhìn thấy chương trình khuyến mãi trong tài khoản quảng cáo của mình cho đến khi khoản tín dụng khuyến mại. Trong trường hợp bạn không thấy khoản tín dụng khuyến mại được áp dụng cho tài khoản của mình sau 30 ngày kể từ ngày hoàn thành hành động đủ tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ với đối tác của bạn để được trợ giúp giải quyết với Amazon Ads.

Có điều khoản và điều kiện nào áp dụng với khoản tín dụng không?

* Đối tác phải đáp ứng các tiêu chí nhất định để cung cấp chương trình khuyến mãi cho nhà quảng cáo của mình.

Điều khoản và điều kiện

 1. Đối với người bán hàng đủ điều kiện được chọn để quảng cáo trong quảng cáo được tài trợ, Amazon sẽ áp dụng nhiều khoản tiền cho các lượt nhấp chuột quảng cáo trị giá 300 USD vào tài khoản quảng cáo được tài trợ Amazon của người bán hàng, số tiền này có thể được quy đổi thành quảng cáo được tài trợ. Người bán được chọn quảng cáo thông qua quảng cáo được tài trợ ở Pháp, Ý và Tây Ban Nha đủ điều kiện nhận các khoản tín dụng cho các lượt nhấp chuột quảng cáo là 400 USD.
 2. Khuyến mãi này chỉ dành cho người bán được Amazon mời tham gia và lần đầu tiên khởi chạy chiến dịch tại các thị trường sau: Úc, Canada, Ai Cập, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, UAE, Vương quốc Anh và Mỹ (“Nhà quảng cáo”).
 3. Nhà quảng cáo phải tạo và khởi chạy chiến dịch Sponsored Products, Sponsored Brands và/hoặc Sponsored Display lần đầu tiên và để chiến dịch duy trì chế độ hoạt động trong ít nhất 30 ngày (“Hành động đủ tiêu chuẩn”).
 4. Nhà quảng cáo sẽ bị tính phí cho bất kỳ lượt nhấp chuột nào nhận được trước khi lượt nhấp chuột quảng cáo được áp dụng và cho tất cả các quảng cáo vượt quá số lượt nhấp chuột quảng cáo. Nhà quảng cáo có thể tạm ngưng hoặc tạm dừng quảng cáo của mình bất kỳ lúc nào trước khi hết số lượt nhấp chuột quảng cáo nếu không muốn bị tính thêm phí quảng cáo. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm theo dõi mức sử dụng lượt nhấp chuột quảng cáo vì Nhà quảng cáo sẽ không nhận được thông báo khi hết số lượt nhấp chuột quảng cáo.
 5. Chương trình khuyến mãi này sẽ bắt đầu lúc 12:00 giờ đêm, giờ PST ngày 26/09/2022 và kéo dài đến lúc 11:59 đêm, giờ PST ngày 31/12/2022 (“Thời gian khuyến mại”). Nhà quảng cáo phải hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn trong Thời gian khuyến mãi.
 6. Nhà quảng cáo có thể đổi khoản khuyến mại này một lần trên mỗi sản phẩm trên mỗi thị trường trong khoảng Thời gian Khuyến mại (tối đa 900 USD, 1.200 USD tại Pháp, Ý và Tây Ban Nha cho mỗi tài khoản nhà quảng cáo trên mỗi thị trường.
 7. Amazon sẽ tính các khoản tín dụng cho các lượt nhấp chuột quảng cáo vào tài khoản của Nhà quảng cáo vào Thứ Năm đầu tiên của tháng, bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2022.
 8. Mọi lượt nhấp chuột quảng cáo không sử dụng sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày áp dụng khoản tín dụng khuyến mại.
 9. Nhà quảng cáo phải duy trì tài khoản quảng cáo ở trạng thái tuân thủ tốt yêu cầu của Amazon, tuân theo các điều khoản trong Thỏa thuận Amazon Advertising.
 10. Ưu đãi này và số lượt nhấp chuột quảng cáo không được chuyển nhượng, không được bán lại và không được quy đổi thành tiền mặt.
 11. Ưu đãi này không có hiệu lực trong trường hợp bị pháp luật cấm và trong trường hợp gian lận, nhầm lẫn hoặc không đáp ứng bất kỳ điều khoản nào của ưu đãi.
 12. Việc nhà quảng cáo sử dụng lượt nhấp chuột quảng cáo nghĩa là nhà quảng cáo chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.
 13. Nhà quảng cáo phải có phương thức thanh toán hợp lệ cho phí quảng cáo ghi trong hồ sơ để được nhận lượt nhấp chuột quảng cáo.
 14. Amazon có quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt hoặc sửa đổi ưu đãi này bất cứ lúc nào.
 15. Nếu tài khoản quảng cáo của Nhà quảng cáo sử dụng đơn vị tiền tệ khác với tài khoản được thưởng lượt nhấp chuột quảng cáo, số tiền thực tế của lượt nhấp chuột quảng cáo có thể chịu sự biến động ngoại tệ.
 16. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế phát sinh.
 17. Các nhà quảng cáo được giới hạn ở một khoản tín dụng nhấp chuột quảng cáo 300 USD cho mỗi lần hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn cho mỗi thị trường (400 USD ở Pháp, Ý và Tây Ban Nha). Giới hạn lượt nhấp chuột quảng cáo có giá trị tối đa 900 USD (1.200 USD ở Pháp, Ý và Tây Ban Nha) cho mỗi tài khoản nhà quảng cáo trên mỗi thị trường.
 18. Đơn vị tiền tệ của lượt nhấp chuột quảng cáo phụ thuộc vào tài khoản nhà quảng cáo.
 19. Nếu tài khoản quảng cáo của Nhà quảng cáo sử dụng đơn vị tiền tệ khác với tài khoản được thưởng số lượt nhấp chuột quảng cáo của nhà quảng cáo, số tiền thực tế của số lượt nhấp chuột quảng cáo có thể chịu sự biến động ngoại tệ.