Chương trình khuyến mãi tín dụng cho lượt nhấp chuột Amazon Ads API

Amazon Ads cho phép bạn có cơ hội nhận các khoản tín dụng khuyến mãi khi quản lý các chiến dịch thông qua Amazon Ads API bằng cách sử dụng các công cụ của đối tác để tận dụng Amazon Ads API cho công việc quản lý chiến dịch. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết hơn về chương trình khuyến mãi này cùng với các điều khoản và điều kiện cũng như điều kiện tham gia.

Câu hỏi thường gặp

Thông tin chương trình khuyến mãi như thế nào?

Bạn sẽ nhận được khoản tín dụng lượt nhấp chuột trị giá 200 USD khi cập nhật các chiến dịch Sponsored Products, Sponsored Brands và/hoặc Sponsored Display của bạn thông qua Amazon Ads API bằng cách sử dụng các công cụ của đối tác trong Thời gian khuyến mãi từ ngày 22 tháng 8 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 (giờ PST). Các hoạt động cập nhật chiến dịch phải được thực hiện trong Thời gian khuyến mãi (cập nhất ít nhất mỗi tuần một lần – tối thiểu bốn thay đổi) với chiến dịch có thời gian hoạt động từ 28 ngày trở lên. Hoạt động cập nhật chiến dịch bao gồm các hành động như tạo chiến dịch mới, cập nhật chiến dịch và thực hiện điều chỉnh giá thầu. Chiến dịch phải tuân theo các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Ai sẽ đủ điều kiện tận dụng được chương trình khuyến mãi này?

Để được tham gia chương trình khuyến mãi này, bạn phải là một nhà quảng cáo được chúng tôi mời và có mối quan hệ đối tác với một trong các đối tác lựa chọn cho chương trình khuyến mãi này, chưa từng sử dụng tính năng quản lý chiến dịch của Amazon Ads API trước đây, hoặc không sử dụng tính năng quản lý chiến dịch của Amazon Ads API trong ít nhất ba tháng trước ngày bắt đầu của chương trình khuyến mãi này.

Chương trình khuyến mãi này sẽ kéo dài bao lâu?

Chương trình khuyến mãi này sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 8 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Các khoản tín dụng lượt nhấp chuột kiếm được sẽ được thưởng hàng tháng.

Tôi có thể nhận nhiều khoản tín dụng lượt nhấp chuột từ chương trình khuyến mãi này được không?

Có. Bạn có thể kiếm được các khoản tín dụng lượt nhấp chuột trị giá 200 USD cho mỗi sản phẩm quảng cáo đủ điều kiện và khu vực đủ điều kiện mà bạn đang quản lý các chiến dịch của mình ở đó, tối đa 600 USD cho mỗi quốc gia. Ví dụ: nếu bạn chạy một chiến dịch Sponsored Products ở Pháp và đáp ứng các tiêu chí của chương trình khuyến mãi, bạn có thể kiếm được một khoản tín dụng cho chiến dịch đó ngoài khoản tín dụng bạn kiếm được cho chiến dịch Sponsored Display ở Pháp. Bạn có thể kiếm được mỗi khoản tín dụng một lần.

Chương trình khuyến mãi được áp dụng cho chiến dịch như thế nào?

Nếu bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí (như được trình bày bên dưới) cho chương trình khuyến mãi, khoản tín dụng lượt nhấp chuột sẽ được tự động thưởng vào tài khoản quảng cáo của bạn trong vòng 30 ngày kể từ khi bạn hoàn thành hành động đủ tiêu chuẩn thích hợp, sau khi chiến dịch đã hoạt động được 28 ngày. Khoản tín dụng lượt nhấp chuột sẽ được thưởng vào Thứ Ba của tuần đầu tiên hàng tháng, bắt đầu vào tháng 10 năm 2022.

Chương trình khuyến mãi này có các điều khoản và điều kiện không?

Có. Vui lòng xem danh sách đầy đủ các điều khoản và điều kiện cho chương trình khuyến mãi này bên dưới.

Các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi tín dụng lượt nhấp chuột Amazon Ads API

Với một số người bán hàng đủ điều kiện để quảng cáo bằng các sản phẩm quảng cáo được tài trợ, Amazon Ads sẽ thưởng nhiều khoản tín dụng lượt nhấp chuột trị giá 200 USD vào tài khoản Amazon Ads của người bán, và khoản tín dụng này có thể được quy đổi thành tín dụng cho quảng cáo được tài trợ.

 1. Chương trình khuyến mãi này chỉ dành cho người bán nhận được lời mời tham gia cụ thể từ Amazon Ads hoặc các bên chỉ định được ủy quyền. Những người bán này chưa từng sử dụng tính năng quản lý chiến dịch của Amazon Ads API, hoặc không sử dụng Amazon Ads API để quản lý chiến dịch trong ít nhất ba tháng trước khi bắt đầu Thời gian khuyến mãi (“Nhà quảng cáo”).
 2. Chương trình khuyến mãi này chỉ có hiệu lực ở các thị trường đủ điều kiện sau đây: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Úc, Canada, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ
 3. Nhà quảng cáo sẽ nhận được 200 USD dưới dạng các khoản tín dụng lượt nhấp chuột khuyến mãi cho từng Hành động đủ tiêu chuẩn sau đây tại từng thị trường đủ điều kiện (có trong danh sách tại mục #2 ở trên) trong Thời gian khuyến mãi:

  Nhà quảng cáo phải thực hiện các thay đổi cho chiến dịch Sponsored Products thông qua các tính năng quản lý chiến dịch trên Amazon Ads API trong Thời gian khuyến mãi (một thay đổi mỗi tuần – tối thiểu bốn thay đổi) và duy trì chiến dịch hoạt động trong ít nhất 28 ngày;

  Nhà quảng cáo phải thực hiện các thay đổi cho chiến dịch Sponsored Brands thông qua các tính năng quản lý chiến dịch trên Amazon Ads API trong Thời gian khuyến mãi (một thay đổi mỗi tuần – tối thiểu bốn thay đổi) và duy trì chiến dịch hoạt động trong ít nhất 28 ngày; hoặc

  Nhà quảng cáo phải thực hiện các thay đổi cho chiến dịch Sponsored Display thông qua các tính năng quản lý chiến dịch trên Amazon Ads API trong Thời gian khuyến mãi (một thay đổi mỗi tuần – tối thiểu bốn thay đổi) và duy trì chiến dịch hoạt động trong ít nhất 28 ngày.
 4. Giới hạn một (1) khoản tín dụng lượt nhấp chuột khuyến mãi trị giá 200 USD cho mỗi tài khoản Nhà quảng cáo với mỗi lần hoàn thành từng Hành động đủ tiêu chuẩn tại từng thị trường đủ điều kiện.
 5. Giới hạn khoản tín dụng lượt nhấp chuột khuyến mãi lên đến 600 USD cho mỗi tài khoản nhà quảng cáo tại mỗi thị trường đủ điều kiện.
 6. Nhà quảng cáo có thể quy đổi khuyến mãi này một lần cho mỗi sản phẩm quảng cáo tại mỗi thị trường trong Thời gian khuyến mãi.
 7. Nhà quảng cáo sẽ bị tính phí cho bất kỳ lượt nhấp chuột nào nhận được trước khi số lượt nhấp chuột khuyến mãi được thưởng và cho tất cả các quảng cáo vượt quá số lượt nhấp chuột khuyến mãi. Nhà quảng cáo có thể tạm ngưng hoặc tạm dừng quảng cáo của mình bất kỳ lúc nào trước khi hết số lượt nhấp chuột khuyến mãi nếu không muốn bị tính thêm phí quảng cáo. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm theo dõi mức sử dụng lượt nhấp chuột khuyến mãi vì Nhà quảng cáo sẽ không nhận được thông báo khi hết số lượt nhấp chuột khuyến mãi.
 8. Chương trình khuyến mãi này sẽ bắt đầu vào ngày 22/08/2022 lúc 12:00 giờ đêm, giờ PST (ngày 22/08/2022 lúc 3:00 giờ chiều, giờ CST) và kéo dài đến ngày 31/12/2022 lúc 11:59 giờ đêm, giờ PST (ngày 1/1/2023 lúc 2:00 giờ chiều, giờ CST) (“Thời gian khuyến mãi”). Nhà quảng cáo phải hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn trong Thời gian khuyến mãi.
 9. Amazon sẽ thưởng lượt nhấp chuột khuyến mãi vào tài khoản của Nhà quảng cáo trong khoảng 14 ngày kể từ ngày hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn (có thể thay đổi theo quyết định của Amazon).
 10. Mọi khoản tín dụng khuyến mãi không sử dụng sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày khoản tín dụng khuyến mãi được thưởng.
 11. Nhà quảng cáo phải duy trì tài khoản quảng cáo ở trạng thái tuân thủ tốt với Amazon, theo các điều khoản của Thỏa thuận Amazon Ads.
 12. Ưu đãi này và số lượt nhấp chuột quảng cáo không thể chuyển nhượng, không thể bán lại và không thể đổi thành tiền mặt.
 13. Ưu đãi này không có hiệu lực nếu bị pháp luật cấm và trong trường hợp gian lận, nhầm lẫn hoặc không đáp ứng bất kỳ điều khoản nào của ưu đãi.
 14. Việc sử dụng số lượt nhấp chuột khuyến mãi đồng nghĩa với việc Nhà quảng cáo chấp nhận Các điều khoản và điều kiện này.
 15. Nhà quảng cáo phải có phương thức thanh toán hợp lệ cho phí quảng cáo trên hồ sơ để nhận được số lượt nhấp chuột khuyến mãi.
 16. Amazon có quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt hoặc sửa đổi ưu đãi này bất kỳ lúc nào.
 17. Nếu tài khoản quảng cáo của Nhà quảng cáo sử dụng đơn vị tiền tệ khác với tài khoản được thưởng số lượt nhấp chuột khuyến mãi của Nhà quảng cáo, số tiền thực tế của số lượt nhấp chuột khuyến mãi có thể thay đổi theo sự biến động ngoại tệ.
 18. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế phát sinh.
 19. Đơn vị tiền tệ của số lượt nhấp chuột khuyến mãi phụ thuộc vào tài khoản nhà quảng cáo.
 20. Các lệnh gọi Amazon Ads API đủ tiêu chuẩn bao gồm:

  Sponsored Products
  /v2/sp/campaigns, /v2/sp/adGroups, /v2/sp/targets, /v2/sp/negativeTargets, /v2/sp/productAds, /v2/sp/campaigns, /v2/sp/adGroups, /v2/sp/targets, /v2/sp/negativeTargets, /v2/sp/productAds

  Sponsored Brands
  /sb/campaigns, /sb/adGroups, /sb/targets, /sb/negativeTargets, /sb/productAds, /sb/campaigns, /sb/adGroups,/sb/targets, /sb/negativeTargets, /sb/productAds

  Sponsored Display
  /sd/campaigns, /sd/adGroups, /sd/targets, /sd/negativeTargets, /sd/productAds, /sd/campaigns, /sd/adGroups, /sd/targets, /sd/negativeTargets, /sd/productAds, /sd/budgetRules