Các thuật ngữ quảng cáo cơ bản

Chúng tôi đã tổng hợp một số thuật ngữ cơ bản mà sẽ giúp bạn bắt đầu hiểu được quy trình quảng cáo kỹ thuật số thông qua Amazon Ads.

Bảng thuật ngữ

  • Nội dung sáng tạo của quảng cáo: Hình ảnh, video và văn bản của quảng cáo truyền đạt thông điệp của bạn cho các đối tượng.
  • Định dạng quảng cáo: Loại quảng cáo mà bạn sử dụng. Ví dụ về các định dạng phổ biến bao gồm video và hiển thị.
  • Mục tiêu quảng cáo: Mục tiêu bạn muốn đạt được từ quảng cáo kỹ thuật số. Các ví dụ bao gồm nhận thức về thương hiệu, tỷ lệ cân nhắc, mua hàng và khách hàng thân thiết.
  • Vị trí quảng cáo: Nơi quảng cáo sẽ xuất hiện. Ví dụ: trong các truy vấn mua sắm trên trang Amazon, trên các thiết bị Amazon (chẳng hạn như Fire TV hoặc máy tính bảng Fire) và trên các trang web của bên thứ ba.
  • Quảng cáo âm thanh: Quảng cáo âm thanh phát trong khi chạy nội dung âm thanh, chẳng hạn như phát nhạc trực tuyến hoặc radio kỹ thuật số và podcast.
  • Giải pháp quảng cáo tùy chỉnh: Chiến dịch quảng cáo tùy chỉnh sử dụng các định dạng bên ngoài các sản phẩm quảng cáo hiện có. Amazon Ads cung cấp các giải pháp như tiếp quản trang chủ, vị trí Fire TV, trang đích tùy chỉnh và thậm chí cả các định dạng phi kỹ thuật số như quảng cáo trên hộp sản phẩm và hiển thị tại cửa hàng.
  • Quảng cáo hiển thị: Quảng cáo hiển thị xuất hiện trên các trang web và kết hợp các phần tử nội dung văn bản và hình ảnh với một thông điệp kêu gọi hành động (CTA) liên kết đến một trang đích.
  • Được quản lý so với tự phục vụ: Các sản phẩm trong quảng cáo kỹ thuật số thường được phân loại là tự phục vụ hoặc được quản lý. Các nhà quảng cáo và đại lý có thể trực tiếp sử dụng các sản phẩm tự phục vụ, trong khi các dịch vụ được quản lý yêu cầu các mức độ hỗ trợ khác nhau. Ví dụ về các sản phẩm Amazon Ads tự phục vụ bao gồm Sponsored Brands và Sponsored Display, còn các ví dụ về các sản phẩm Amazon Ads với dịch vụ được quản lý bao gồm Quảng cáo truyền hình trực tiếp và các giải pháp quảng cáo tùy chỉnh.
  • Quảng cáo được tài trợ: Quảng cáo được tài trợ là đặc trưng của Amazon Ads, mô tả một bộ sản phẩm quảng cáo tự phục vụ, bao gồm Sponsored Products, Sponsored Brands và Sponsored Display.
  • Quảng cáo video: Quảng cáo video trực tuyến bao gồm cả quảng cáo video trong luồng và ngoài luồng trên trình duyệt và ứng dụng. Quảng cáo truyền hình trực tuyến là quảng cáo video xuất hiện trong nội dung phát trực tuyến.