Hướng dẫn bắt đầu

Các tài nguyên giúp bạn thành công với Amazon Ads

Cho dù bạn đang muốn nâng cao nhận thức thương hiệu; tăng mức cân nhắc sản phẩm, thương hiệu hoặc dịch vụ của mình; thúc đẩy mua hàng; hoặc tăng lượng khách hàng thân thiết, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các công cụ để tìm ra giải pháp quảng cáo phù hợp để đạt được kết quả đo lường được.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu. Đầu tiên, hãy tìm hiểu những lợi ích của quảng cáo kỹ thuật số và của việc quảng cáo với Amazon Ads. Tham khảo bảng chú giải thuật ngữ chung trong ngành của chúng tôi khi cần thiết và xem các mẹo về cách thiết lập mục tiêu quảng cáo và ngân sách.