Giải pháp quảng cáo

Trình tạo video

Với trình tạo video (beta), bạn có thể tạo video cho quảng cáo của mình trong vài phút mà không mất thêm chi phí, bằng cách sử dụng các mẫu văn bản và hình ảnh đơn giản.

Trình tạo video là gì?

Trình tạo video là một công cụ tự phục vụ cho phép bạn nhanh chóng tạo video giàu tác động bằng cách sử dụng các mẫu văn bản và hình ảnh. Video có thể dùng để tạo quảng cáo video Sponsored Brands, video Sponsored Displayvideo trực tuyến hấp dẫn.

Trình tạo video hoạt động như thế nào?

Người dùng có thể tạo video chất lượng cao, phù hợp với thương hiệu thông qua bộ sưu tập ngày càng lớn gồm nhiều mẫu có sẵn và có thể tùy chỉnh.

Tại sao tôi nên sử dụng trình tạo video?

Tạo video ấn tượng mà không phải trả thêm chi phí

Truy cập trình tạo video trong bảng điều khiển quảng cáo để sản xuất quảng cáo video Sponsored Brands và Sponsored Display miễn phí.

Thử nghiệm các quảng cáo khác nhau và định dạng quảng cáo mới

Thử nghiệm các tiêu đề và hình ảnh khác nhau trong quảng cáo video và thử các định dạng quảng cáo mới để bổ sung cho nỗ lực tiếp thị của bạn.

Xây dựng video nhanh chóng và dễ dàng

Tạo tài sản video nhanh chóng mà không cần chuyên gia tiếp thị hoặc công cụ chỉnh sửa video. Bạn cũng có thể sử dụng lại các hình ảnh hiện có từ thư viện tài sản của mình.

Tùy chỉnh mẫu để quảng bá thương hiệu của bạn

Chọn từ nhiều mẫu đa dạng và cá nhân hóa video theo màu sắc, phông chữ và âm nhạc. Việc sử dụng các mẫu cũng giúp vượt qua quá trình kiểm duyệt video, mang lại tỷ lệ phê duyệt trên 99%

Làm cách nào để sử dụng trình tạo video?

Bước 1

Đăng nhập vào tài khoản Amazon hoặc đăng ký. Truy cập trình tạo video từ Bảng điều khiển quảng cáo trong menu công cụ quảng cáo.

Bước 2

Chọn “Tạo video mới”, sau đó chọn loại video một hoặc nhiều sản phẩm cũng như các sản phẩm và mẫu ưa thích của bạn.

Bước 3

Chọn các sản phẩm và mẫu ưa thích của bạn, đồng thời tùy chỉnh video của bạn theo nhạc, logo và hơn thế nữa.

Bước 4

Trong mỗi cảnh, thay thế hình ảnh hoặc tiêu đề sản phẩm mặc định hoặc nhập hình ảnh/tiêu đề mới.

Bước 5

Xem trước video của bạn. Chọn “Lưu dưới dạng bản nháp” để lưu tiến trình hoặc chọn “Gửi” để tải video lên Tài sản về thành phần quảng cáo.

Bước 6

Thêm video của bạn vào chiến dịch video Sponsored Brands hoặc Sponsored Display bằng cách chọn “Chọn từ tài sản về thành phần quảng cáo” trong bước “Quảng cáo” của quy trình xây dựng chiến dịch.

Nguồn tài liệu bổ sung

Dịch vụ sản xuất và chỉnh sửa video của Amazon

Dịch vụ sản xuất và chỉnh sửa quảng cáo video của Amazon có thể giúp bạn tạo ra các video tuân thủ quy định và giàu cảm hứng thuộc tất cả các định dạng. Nhận video dưới dạng giá trị gia tăng cho các chiến dịch đủ điều kiện hoặc dưới dạng các dịch vụ dựa trên chi phí phải chăng.

Công cụ tạo video của bên thứ ba

Các mẫu video của Amazon cũng có sẵn trên các công cụ thiết kế phổ biến để giúp dễ dàng sản xuất và chỉnh sửa nội dung video.

Câu hỏi thường gặp

Đối tượng nào có thể sử dụng trình tạo video?

Trình tạo video có sẵn trong Ad Console như một công cụ quảng cáo cho người bán và nhà cung cấp trên toàn thế giới.

Chi phí sử dụng trình tạo video là bao nhiêu?

Với trình tạo video, bạn có thể tạo video giàu tác động mà không mất thêm chi phí.

Tôi có thể nhận được kết quả gì từ trình tạo video?

Người dùng có thể tạo video chất lượng cao và tùy chỉnh cho thương hiệu của họ để xây dựng quảng cáo video hấp dẫn.