Giải pháp quảng cáo

Hiệu quả của quảng cáo

Nâng cấp quảng cáo và triển khai các chiến dịch một cách suôn sẻ

Nâng cao hiệu quả quảng cáo và triển khai các chiến dịch một cách suôn sẻ thông qua các giải pháp giới thiệu và đảm bảo hiệu quả quảng cáo của chúng tôi.

Cải thiện hiệu suất quảng cáo

Giúp tăng hiệu suất chiến dịch của bạn với quảng cáo hiệu quả dựa trên các thông tin chi tiết, phương pháp hay nhất và ví dụ trực quan để bạn có thể thử nghiệm và sản xuất cho phù hợp với ngành dọc, KPI, mùa và vị trí của mình.

Triển khai chiến dịch hiệu quả

Chúng tôi sẽ giúp bạn triển khai thành công các chiến dịch thông qua dịch vụ hỗ trợ giới thiệu quảng cáo có thời hạn, dành cho các chiến dịch Amazon DSP đầu tiên của bạn, và hỗ trợ chỉnh sửa quảng cáo theo yêu cầu.

Các chiến dịch hiển thị năm 2022 và được hỗ trợ 1:1 về hiệu quả quảng cáo cho thấy hiệu suất toàn diện tăng lên, với mức tăng trung bình từ 17,6% đến 84,7% ở các KPI như CTR, DPVR và ROAS.1

Các giải pháp nổi bật

biểu tượng đầu người cùng chiếc bóng đèn

Kiến thức chuyên sâu về quảng cáo

Thông tin chi tiết hỗ trợ điều chỉnh quảng cáo theo các mục tiêu tiếp thị

Nhà quảng cáo có thể chọn thông tin chi tiết phù hợp nhất dựa trên vị trí, KPI và sản phẩm quảng cáo. Mỗi thông tin chi tiết bao gồm dữ liệu về mức tăng hiệu suất trung bình ghi nhận từ các yếu tố quảng cáo khác nhau, cũng như các mẹo ứng dụng và ví dụ trực quan, đảm bảo dễ dàng áp dụng.

biểu tượng hiệu quả

Hỗ trợ đảm bảo hiệu quả quảng cáo

Các chuyên gia quảng cáo cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương hiệu được cá nhân hóa

Các nhà quảng cáo và đại lý đủ điều kiện có thể nhận hướng dẫn và thông tin chi tiết từ các chuyên gia quảng cáo để tối đa hóa hiệu suất quảng cáo của các thương hiệu trên Amazon.

biểu tượng tên lửa

Giới thiệu quảng cáo

Nhận trợ giúp để triển khai chiến dịch đầu tiên của bạn một cách suôn sẻ

Các nhà quảng cáo tự phục vụ có thể nhận dịch vụ hỗ trợ giới thiệu chính thức từ chuyên gia chính sách quảng cáo chuyên trách trong chiến dịch tự phục vụ đầu tiên sử dụng quảng cáo hiển thị hoặc video Amazon DSP. Dịch vụ này bao gồm hướng dẫn về các chính sách và phương pháp tốt nhất để đảm bảo triển khai quảng cáo suôn sẻ.

biểu tượng công cụ

Hỗ trợ theo yêu cầu

Hỗ trợ ngay tức thì để đánh giá và chỉnh sửa quảng cáo

Các nhà quảng cáo tự phục vụ sử dụng Amazon DSP hoặc bảng điều khiển Amazon Ads có thể yêu cầu hỗ trợ đột xuất trước khi gửi đi kiểm duyệt để nhận dịch vụ đánh giá và chỉnh sửa quảng cáo theo yêu cầu được nhắm mục tiêu, từ đó chỉnh sửa quảng cáo một cách hiệu quả.

Nguồn:

1 Nội bộ Amazon, toàn cầu, tháng 1 năm 2023. Xin lưu ý rằng kết quả thay đổi theo từng chiến dịch và dựa trên nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất.