Chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến hoạt động quảng cáo với Prime Video trên Amazon.

Trong vòng 2 ngày làm việc, một chuyên gia tư vấn quảng cáo sẽ liên hệ với bạn để trao đổi về các mục tiêu tiếp thị của bạn và bộ giải pháp quảng cáo dưới dạng dịch vụ được quản lý của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng các chiến dịch sử dụng tùy chọn dịch vụ quản lý phải đáp ứng các yêu cầu về ngân sách tối thiểu. Nếu không đáp ứng ngân sách tối thiểu, bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay với tùy chọn tự phục vụ của chúng tôi. Để bắt đầu với tùy chọn tự phục vụ của chúng tôi, hãy đăng ký trong đường dẫn “Amazon DSP và quảng cáo được tài trợ” tại đâytìm hiểu cách thiết lập một chiến dịch.