Định hình lại tương lai

mọi người đang làm việc

Tham gia Amazon Ads có nghĩa là bước vào một thế giới mà tinh thần phát minh và thử nghiệm được đánh giá cao. Chúng tôi đang làm việc ở một quy mô giúp chúng tôi xây dựng các giải pháp đột phá. Ngoài ra, bằng cách sử dụng các kênh độc đáo của Amazon, những đổi mới của chúng tôi đang tạo ra một thế giới quảng cáo thú vị, giúp các thương hiệu và doanh nghiệp phát triển. Không có bản đồ sẵn nào. Con đường phía trước hoàn toàn tùy thuộc vào chúng tôi. Cải thiện trải nghiệm quảng cáo cho mọi người có nghĩa là phá bỏ rào cản, làm những điều khác biệt và khám phá các phương pháp thay thế.

Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn?

Chúng tôi chấp nhận thực tế rằng quá trình xây dựng một sản phẩm mới là một quá trình linh động và lặp đi lặp lại.

Tại Amazon Ads, bạn sẽ tìm thấy một không gian an toàn và hỗ trợ, nơi nhân viên có cơ hội đón nhận rủi ro. Sai lầm được coi là bài học quý giá và là cơ hội để cải thiện và dẫn đến những đột phá thú vị. Chúng tôi tin tưởng vào việc liên tục phát triển các kỹ năng của mình, học hỏi từ từng trải nghiệm và nỗ lực hướng tới mục tiêu chung: làm hài lòng khách hàng.