Định hình lại niềm tin và tính chính trực

nhiều người đang đi bộ

Chúng tôi muốn cung cấp trải nghiệm quảng cáo tốt hơn cho mọi người—cho dù bạn là một doanh nghiệp đang tìm kiếm đối tượng khách hàng phù hợp hay khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ lý tưởng. Chúng tôi làm điều này bằng cách tạo quảng cáo hấp dẫn và xây dựng các công nghệ quảng cáo dựa trên tính chính trực. Bằng cách ưu tiên xây dựng niềm tiền, chúng tôi luôn có thể mang lại trải nghiệm thú vị cho khách hàng của mình.

Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn?

Xây dựng lòng tin là nguyên tắc cốt lõi trong tất cả trải nghiệm khách hàng của chúng tôi, nhưng nó cũng vượt ra ngoài sự tương tác với khách hàng—đó là một phần của văn hóa của chúng tôi. Hợp tác là chìa khóa tại Amazon Ads. Chúng tôi phát triển mạnh bằng cách học hỏi từ quan điểm và đóng góp riêng của mỗi người. Chúng tôi khuyến khích mỗi thành viên trong nhóm đóng góp quan điểm chân thực của họ, tự tin vào nhận thức rằng suy nghĩ và ý tưởng của họ sẽ được lắng nghe.

Bằng cách này, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi tích cực lắng nghe quan điểm của nhau và đưa ra các quyết định công bằng, toàn diện để định hình lại quảng cáo.