Cách chúng tôi định hình lại quảng cáo

Người phụ nữ với chiếc máy tính xách tay

Chúng tôi đặt ra sứ mệnh xây dựng trải nghiệm quảng cáo ưu tiên khách hàng hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi đang làm điều này bằng cách xác định lại ý nghĩa của quảng cáo, suy nghĩ lại về cách chúng tôi tiếp cận khách hàng và phát minh lại công nghệ để biến điều đó thành hiện thực.

Tìm lại niềm vui trong hành trình

Nhân viên của chúng tôi là những người chủ động định hình lại quảng cáo, vì vậy chúng tôi luôn cân nhắc làm thế nào để môi trường làm việc của chúng tôi thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo và hợp tác. Chúng tôi tin rằng để cung cấp giá trị đặc biệt cho khách hàng, chúng tôi cũng phải tạo ra những cơ hội thích hợp cho nhân viên. Đây là điều làm cho Amazon Ads trở thành một nơi làm việc năng động như vậy.

Tại Amazon Ads, bạn sẽ có cơ hội:

Phát minh và thử nghiệm
Nuôi dưỡng niềm tin và tính chính trực
Khai phá tiềm năng của bạn thông qua công việc đầy thách thức ở quy mô toàn cầu

nhiều người cùng thảo luận

Tìm hiểu thêm về các cơ hội tại Amazon