3 bước đơn giản để xây dựng chiến lược quảng cáo Prime Day

NGÀY 2 THÁNG 7 NĂM 2019

Tác giả: Sila Gurmen, Giám đốc cấp cao về tiếp thị sản phẩm

Người mua hàng luôn nóng lòng chờ đợi Prime Day, nhưng nhà quảng cáo thì nên coi đó là một sự kiện mua sắm ưu đãi. Hãy chuẩn bị trước cho Prime Day năm sau bằng cách lên chiến lược tiếp cận thành viên Prime trước và trong Prime Day khi họ tìm hiểu và mua sắm các ưu đãi. Và chiến lược của bạn cũng cần mở rộng sau Prime Day khi người mua hàng tiếp tục duyệt xem và mua sản phẩm trên Amazon.

1. Trước Prime Day (2-3 tuần): Quảng bá các ưu đãi và thương hiệu của bạn để nghiên cứu đối tượng.

Những tuần trước Prime Day là thời gian để giới thiệu giá trị của các sản phẩm và thương hiệu được quảng cáo cho những đối tượng tích cực tìm hiểu sản phẩm. Điều này sẽ giúp làm tăng khả năng khám phá các sản phẩm và ưu đãi được quảng cáo của bạn cũng như tăng khả năng bán được những ưu đãi đó vào ngày diễn ra sự kiện. Bạn cũng có thể tận dụng thời gian này để tối ưu hóa thông tin đầu vào cho chiến dịch, chẳng hạn như đối tượng và chiến lược từ khóa, để các chiến dịch của bạn đạt được hiệu suất tối đa vào Prime Day.

2. Vào Prime Day: Tiếp cận đối tượng có nhận thức về thương hiệu, những người có nhiều khả năng sẽ mua sản phẩm của bạn.

Vào Prime Day, bạn có thể kích hoạt các chiến thuật quảng cáo bổ sung để giúp tối đa hóa khả năng tiếp cận các đối tượng đã tiếp xúc với quảng cáo của bạn. Ví dụ, bạn có thể tiếp thị lại cho đối tượng đã truy cập các trang chi tiết sản phẩm của mình trước Prime Day để giữ cho sản phẩm đó nằm trong mối quan tâm hàng đầu trong ngày diễn ra sự kiện. Việc này giúp cho sản phẩm nằm trong mối quan tâm hàng đầu của đối tượng đã nằm trong tập hợp cân nhắc của bạn.

3. Sau Prime Day (2+ tuần): Tương tác lại với đối tượng của bạn ở quy mô lớn.

Bạn có thể tương tác lại với những đối tượng Prime Day tiếp tục truy cập Amazon để duyệt xem và mua sản phẩm ngay cả sau Prime Day. Trong thời gian này, bạn có thể quảng bá sản phẩm bổ sung cho đối tượng hiện hữu hoặc tiếp cận đối tượng mới, những người không mua sản phẩm của bạn trong Prime Day.

Đây chỉ là một vài trong số những cách bạn có thể khai thác tối đa Prime Day. Đăng nhập để bắt đầu.