Tính năng mới với quảng cáo được tài trợ và Gian hàng: Tháng 3 năm 2020

Ngày 1 tháng 5 năm 2020

Tác giả: Nick Barton
Giám đốc chương trình tiếp thị sản phẩm

Chúng tôi đã ra mắt các tính năng mới trong bảng điều khiển quảng cáo để giúp bạn thu hút khách hàng và dễ dàng quản lý các chiến dịch của bạn. Sau đây là một loạt nội dung cập nhật mà chúng tôi đã triển khai vào tháng 3 năm 2020.

Sponsored Brands: Cải tiến quảng cáo

Quảng cáo Sponsored Brands trên máy tính để bàn đã tăng kích thước và có định dạng mới. Logo thương hiệu và tiêu đề giờ đây xuất hiện phía trên một hàng ba thẻ, mỗi thẻ hiển thị một sản phẩm với hình ảnh lớn hơn, nổi bật hơn. Trong thử nghiệm của chúng tôi, chúng tôi thấy rằng trung bình, các chiến dịch sử dụng quảng cáo Sponsored Brands có kích cỡ cao hơn trên máy tính để bàn có tỷ lệ nhấp chuột tăng thêm 20%.1

Để tạo các chiến dịch có quảng cáo cập nhật trên máy tính để bàn, logo thương hiệu của bạn phải đáp ứng hướng dẫn quảng cáo Sponsored Brands. Truy cập hướng dẫn quảng cáo Sponsored Brands về logo của chúng tôi để tìm hiểu thêm. Nếu logo của bạn không đáp ứng hướng dẫn quảng cáo, quảng cáo Sponsored Brands của bạn sẽ tiếp tục xuất hiện trong bố cục hiện có.

Sponsored Display: Cải tiến tính năng nhắm mục tiêu

Tính năng nhắm mục tiêu theo sản phẩm trong Sponsored Display hiện có sẵn cho người bán hàng ở Hoa Kỳ. Với tính năng nhắm mục tiêu theo sản phẩm, bạn có thể thúc đẩy việc khám phá sản phẩm bằng quảng cáo tiếp cận các đối tượng đang tich cực xem các sản phẩm và danh mục tương tự hoặc sản phẩm và danh mục bổ trợ trên Amazon. Bạn cũng có quyền sử dụng nhiều tùy chọn kiểm soát chiến dịch và chỉ số báo cáo nhằm tăng cường hiệu quả cho chiến lược quảng cáo hiệu suất. Quảng cáo nhắm mục tiêu theo sản phẩm có thể xuất hiện trên các trang chi tiết sản phẩm bên cạnh đánh giá của khách hàng hoặc trong Ưu đãi nổi bật hoặc trên trang kết quả mua sắm. Phiên bản tương tự của nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display cũng khả dụng cho các nhà cung cấp trên toàn thế giới.

1. Nội bộ Amazon, 2020