Tính năng mới đối với quảng cáo được tài trợ và Gian hàng: Tháng 8 năm 2020

Ngày 14 tháng 9 năm 2020

Tác giả: Nick Barton
Giám đốc chương trình tiếp thị sản phẩm

Chúng tôi đã ra mắt các tính năng mới trong bảng điều khiển quảng cáo để giúp bạn thu hút khách hàng và dễ dàng quản lý các chiến dịch của mình. Dưới đây là thông tin tổng hợp về các bản cập nhật mà chúng tôi đã triển khai vào tháng 8 năm 2020.

Các nước có thể sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display

Tính năng nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display hiện có sẵn dành cho các nhà cung cấp và người bán hàng tại Vương quốc Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tính năng này trước đây chỉ có ở Mỹ và Canada. Với tính năng nhắm mục tiêu theo sản phẩm, bạn có thể thúc đẩy việc khám phá sản phẩm bằng quảng cáo tiếp cận người mua sắm đang xem các sản phẩm và danh mục tương tự hoặc sản phẩm và danh mục bổ trợ trên Amazon. Bạn cũng có thể truy cập nhiều chỉ số kiểm soát chiến dịch và chỉ số báo cáo nhằm tăng độ hiệu quả đối với chiến lược quảng cáo hiệu suất. Quảng cáo nhắm mục tiêu theo sản phẩm có thể xuất hiện cùng với các trang mô tả sản phẩm, đánh giá của khách hàng, trang kết quả mua sắm hoặc trong ưu đãi nổi bật.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng đọc trên blog của chúng tôi.

Nhắm mục tiêu sản phẩm phủ định cho các Sponsored Products

Các nhà quảng cáo giờ đây có thể thêm tính năng nhắm mục tiêu sản phẩm phủ định vào các chiến dịch nhắm mục tiêu tự động Sponsored Products. Bạn có thể sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để tìm sản phẩm cần nhắm mục tiêu phủ định dựa trên hiệu suất. Việc thêm các sản phẩm phủ định có thể giúp tăng hiệu quả của chiến dịch bằng cách ngăn quảng cáo xuất hiện trên các trang sản phẩm không đem lại hiệu suất như mong muốn.

Tìm hiểu thêm về trung tâm hỗ trợ của chúng tôi.

Chỉ số ROAS trong trình quản lý chiến dịch

Chỉ số về lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS), trước đây chỉ có trong phần báo cáo có thể tải xuống, hiện có thể xem được trong trình quản lý chiến dịch tại bảng điều khiển quảng cáo. ROAS - doanh thu bạn nhận được từ khoản đầu tư quảng cáo được tính bằng cách chia doanh số được phân bổ cho quảng cáo cho chi tiêu quảng cáo. Đây là giá trị nghịch đảo của chi phí quảng cáo bán hàng (ACOS) và có thể dùng để đánh giá hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo được tài trợ, nhóm quảng cáo, sản phẩm được quảng cáo hoặc chiến lược nhắm mục tiêu cụ thể, giúp bạn nắm được vị trí cần phân bổ ngân sách nhiều nhất. Tính năng này có sẵn cho Sponsored Products, Sponsored Brands và Sponsored Display.

Truy cập trung tâm hỗ trợ của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Kiểm tra và quản lý cách thức liên kết thương hiệu với sản phẩm

Người bán có quyền truy cập vào bảng điều khiển quảng cáo có thể kiểm tra và quản lý cách thức liên kết thương hiệu với sản phẩm của họ và yêu cầu thay đổi để loại bỏ các sản phẩm phân loại sai khỏi thương hiệu của mình. Sản phẩm phân loại sai là sản phẩm mà bạn không bán nhưng được liên kết tới thương hiệu của bạn. Để xem và chỉnh sửa các mối liên kết giữa thương hiệu với sản phẩm, hãy chuyển đến menu Thương hiệu trong phần Truy cập và Cài đặt.

Mọi thay đổi được thực hiện đối với các mối quan hệ này đều tác động đến tất cả các chiến dịch quảng cáo bạn đang chạy và tất cả các chiến dịch trong tương lai. Sau khi chỉnh sửa liên kết sản phẩm tới thương hiệu và được duyệt, báo cáo thuộc tính, bao gồm chỉ số tổng số giao dịch mua dành cho các chiến dịch Display, Sponsored Products, Sponsored Brands và Sponsored Display sẽ áp dụng các liên kết này. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi thay đổi trong các xu hướng bán hàng liên quan đến quảng cáo mà không bị ảnh hướng đến việc thanh toán.

Bản cập nhật này giúp bạn đo lường tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trên tất cả các chương trình quảng cáo.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trung tâm hỗ trợ.

Sponsored Products dành cho các tác giả KDP tại Úc và Canada

Các tác giả KDP giờ đây có thể sử dụng quảng cáo Sponsored Products để tiếp cận độc giả ở Úc và Canada.
Để giúp tăng khả năng hiển thị của bạn trên Amazon và phát triển đối tượng trên toàn thế giới, hãy chọn đầu sách bạn muốn quảng bá từ giá sách KDP của bạn. Sau đó, chọn thị trường và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập hiện có để quảng bá sách của bạn đến nhiều độc giả ở nhiều khu vực.