Tính năng mới của Amazon DSP: Tháng 11 năm 2020

Ngày 15 tháng 12 năm 2020 | Tác giả: Kelly Kupers, Giám Đốc Chương Trình Tiếp Thị Sản Phẩm

Chúng tôi đã ra mắt một số tính năng mới trên Amazon DSP để giúp bạn thu hút khách hàng và dễ dàng quản lý các chiến dịch của bạn hơn. Đây là những tính năng chúng tôi đã triển khai vào tháng 11 năm 2020.

Chất lượng nguồn cung cấp

Dữ liệu Oracle Data Cloud (ODC) - hệ thống dự đoán tùy chỉnh

Amazon DSP hiện hỗ trợ dự đoán tùy chỉnh bằng ODC. Dự đoán là tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh, cho phép các thương hiệu tận dụng nội dung đang thịnh hành và không gian quảng cáo liên quan, từ đó tăng cường khả năng tiếp cận với đối tượng liên quan. Tính năng dự đoán giúp các nhà quảng cáo đạt được mục tiêu tiếp cận bằng cách tích cực mở rộng các phân khúc mục tiêu dựa trên từ khóa tĩnh theo thời gian thực hàng ngày, đồng thời tăng lượt hiển thị trong quá trình trò chuyện với khách hàng. Tính năng này đã có mặt trên toàn thế giới cho các mục hàng video, ứng dụng di động và hiển thị tiêu chuẩn trên các nguồn cung bên thứ ba.

DoubleVerify - Tùy chỉnh theo ngữ cảnh

Amazon DSP hiện hỗ trợ tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh tùy chỉnh của DoubleVerify (DV). Tính năng này đã có mặt trên toàn thế giới cho các mục hàng video, ứng dụng di động và hiển thị tiêu chuẩn trên các nguồn cung bên thứ ba. Bằng cách bật tính năng nhắm mục tiêu trước khi đặt giá thầu, bạn có thể nhắm mục tiêu nguồn cung theo ngữ cảnh dựa trên phân loại của DV.

Giải pháp nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh tùy chỉnh của DoubleVerify cho phép các nhà quảng cáo tận dụng bản thể của DV (mối quan hệ giữa bộ danh mục hoặc khái niệm) và chuyên môn về an toàn thương hiệu để nâng cao hiệu quả của các chiến dịch theo ngữ cảnh. DV hỗ trợ các danh mục theo ngữ cảnh tiếp cận các danh mục của Cục quảng cáo tương tác (IAB) Cấp 1 và Cấp 2, danh mục bổ sung hành vi, danh mục theo mùa và các danh mục tùy chỉnh dành riêng cho từng thương hiệu.

Dịch vụ Transparency

Chiến lược giá thầu cho các đơn hàng tự phục vụ trên Amazon DSP

Bây giờ bạn có thể chọn chiến lược giá thầu cho các đơn hàng mới được tạo. Bạn có thể chọn “Tối đa hóa hiệu suất trong khi vẫn chi tiêu toàn bộ ngân sách” hoặc “tối đa hóa hiệu suất.” Nếu bạn chọn “Tối đa hóa hiệu suất trong khi vẫn chi tiêu toàn bộ ngân sách”, các thuật toán đặt giá thầu Amazon DSP sẽ ưu tiên chi tiêu ngân sách trước tiên rồi mới đến hiệu suất chiến dịch. Đây vẫn là chiến lược giá thầu mặc định cho các đơn hàng hiện tại. Nếu bạn chọn “tối đa hóa hiệu suất”, các thuật toán đặt giá thầu Amazon DSP sẽ ưu tiên hiệu suất chiến dịch. Khi sử dụng chiến lược giá thầu này, bạn nên theo dõi và điều chỉnh số tiền giá thầu của mình để chi tiêu ngân sách và đạt được hiệu suất tốt nhất. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về cách sử dụng các chiến lược giá thầu này.

Phần mục tiêu và tối ưu hóa mới cho các đơn hàng Amazon DSP

Các đơn hàng Amazon DSP hiện có một mục mới hợp nhất cả tính năng lựa chọn chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) mục tiêu và tất cả các khả năng tối ưu hóa tự động có sẵn. Bạn có thể nhanh chóng chọn mục tiêu chiến dịch của mình và chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) mục tiêu mà bạn sử dụng để đo lường nó. Dựa trên các lựa chọn đó, các khả năng tối ưu hóa có sẵn sẽ hiển thị kèm theo tùy chọn bật bằng một lần nhấp đơn giản. Bây giờ bạn có thể dễ dàng chọn “Mô hình tối ưu hóa giá thầu” và không cần phải chọn “loại tối ưu hóa” trên mỗi mục hàng.

Xử lý sự cố với giao dịch PMP

Các nhà quảng cáo ở Mỹ, Canada, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Ấn Độ giờ đây có thể khắc phục sự cố với việc phân phối giao dịch bằng cách sử dụng trang chi tiết giao dịch. Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách chọn một giao dịch trong trang Giao dịch. Bạn có thể xem tất cả các mục hàng liên quan đến giao dịch, lý do tại sao các mục hàng không được đặt giá thầu và tỷ lệ phần trăm yêu cầu giá thầu của giao dịch bị ảnh hưởng vì từng lý do. Bạn cũng có thể tăng tỷ lệ giá thầu của giao dịch bằng cách sửa đổi cài đặt mục hàng dựa trên lý do vì sao cơ hội giá thầu bị bỏ lỡ. Với tính năng mới ra mắt này, giờ đây bạn có thể phân tích các giao dịch chưa được phân phối đúng mức và thực hiện các hành động khắc phục để tăng mức phân phối.