Tính năng mới của Amazon DSP

Ngày 10 tháng 8 năm 2020 | Tác giả: Kelly Kupers, Giám đốc chương trình tiếp thị sản phẩm

Chúng tôi đã ra mắt một số tính năng mới trong Amazon DSP để giúp bạn tương tác với khách hàng và dễ dàng quản lý các chiến dịch. Đây là những gì chúng tôi triển khai vào tháng 7 năm 2020.

Fire TV

Lời kêu gọi hành động (CTA) nhắm mục tiêu thời gian trên các định dạng quảng cáo hiển thị tiêu chuẩn

Fire TV hiện đã có lời kêu gọi hành động (CTA) nhắm mục tiêu thời gian trên các định dạng quảng cáo hiển thị tiêu chuẩn, một tính năng sáng tạo cho phép CTA trên các biểu ngữ hiển thị Fire TV tự động thay đổi tại một thời điểm đặt trước mà không cần phải thiết kế riêng biệt, di chuyển hoặc kiểm soát chất lượng cho các mẫu quảng cáo. Bạn có thể chọn tùy chọn thay đổi CTA dựa trên múi giờ của thiết bị hoặc múi giờ của máy chủ quảng cáo. Tính năng này cho phép sử dụng nhiều CTA theo khoảnh khắc hơn. Tính năng này có sẵn cho các nhà quảng cáo được quản lý tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và DE.

Fire TV và biểu ngữ nội tuyến trên thẻ trực tiếp

Một vị trí quảng cáo mới đã ra mắt cho các nhà quảng cáo được quản lý tại Hoa Kỳ trên bảng điều khiển Fire TV, nằm trên thẻ trực tiếp. Thẻ nằm ngay bên phải của nút home trên thanh điều hướng trên cùng. Mục tiêu của thẻ trực tiếp là quảng cáo nội dung trực tiếp và các dịch vụ có sẵn nội dung. Chúng tôi đã phát hành một biểu ngữ hiển thị nội tuyến trên thẻ này, cung cấp cho các nhà quảng cáo cơ hội mua tiếp quản tương quan truyền thông (SOV) một ngày 100% để quảng cáo nội dung trực tiếp của mình.

Khả năng sử dụng

Xuất dữ liệu chỉ số giao dịch

Bây giờ, bạn có thể xuất dữ liệu về các chỉ số giao dịch và truyền tải, bao gồm yêu cầu giá thầu, phản hồi giá thầu và số lượt hiển thị. Để làm việc này, hãy nhấp vào nút Xuất ở phía trên bên phải của trang Giao dịch. Với tính năng này, bây giờ bạn có thể phân tích các giao dịch của mình trong ứng dụng bảng tính của bạn. Xuất dữ liệu chỉ số giao dịch có sẵn ở tất cả các địa phương có thể sử dụng Amazon DSP.

Chất lượng nguồn cung cấp

Chỉnh sửa hàng loạt mức độ hiển thị Amazon và nhắm mục tiêu theo giá thầu đặt trước của bên thứ ba trên Amazon DSP

Bây giờ, bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt mức độ hiển thị của Amazon và kiểm soát nhắm mục tiêu theo giá thầu đặt trước của bên thứ ba. Tính năng này có sẵn trên toàn thế giới và cho phép bạn quản lý mức độ hiển thị của Amazon Ads và kiểm soát nhắm mục tiêu theo giá thầu đặt trước của bên thứ ba trên nhiều mục hàng một cách đồng thời. Để biết thêm thông tin về nhắm mục tiêu theo giá thầu đặt trước của bên thứ ba, hãy tham khảo bài viết trợ giúp này.

Lọc lưu lượng truy cập không hợp lệ theo giá thầu đặt trước của bên thứ ba trên nguồn cung cấp do Amazon sở hữu và vận hành

Amazon DSP hỗ trợ lọc giá thầu đặt trước của lưu lượng truy cập không hợp lệ (IVT) trên các trang web thuộc sở hữu của Amazon trên toàn thế giới từ DoubleVerify và Integral Ad Science cho các mục dòng chi tiết hiển thị Tiêu chuẩn, Video, và Amazon di động. Việc cho phép lọc giá thầu đặt trước cho IVT sẽ ngăn bạn chạy quảng cáo trên nguồn cung cấp mà DoubleVerify hoặc Integral Ad Science cho là không hợp lệ. Bằng cách sử dụng cùng một giá thầu đặt trước của nhà cung cấp, có sự căn chỉnh gần hơn với đo lường sau khi hiển thị và chặn quảng cáo, vì cả hai hệ thống đều dựa vào cùng một tín hiệu và phương pháp luận.

Lưu ý: Lọc IVT từ DoubleVerify và Integral Ad Science là kiểm soát lọc giá thầu đặt trước của bên thứ ba có sẵn trên các trang web thuộc sở hữu của Amazon. Nếu các kiểm soát giá thầu đặt trước của bên thứ ba được áp dụng, các mục dòng chi tiết sẽ thực hiện bộ lọc cho hàng tồn kho của bên thứ ba nhưng bỏ qua việc này trong khi truyền tải các lượt hiển thị cho các trang web thuộc sở hữu của Amazon.

Để biết thêm thông tin về lọc giá thầu đặt trước của bên thứ ba, hãy tham khảo Nhắm mục tiêu theo giá thầu đặt trước của bên thứ ba: Trang trung tâm trợ giúp DSP.

Để bật tính năng lọc IVT giá thầu đặt trước DoubleVerify, vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp - IVT giá thầu đặt trước DoubleVerify IVT trên nguồn cung cấp của Amazon O&O. Để bật tính năng lọc IVT giá thầu đặt trước Integral Ad Science, vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp - IVT giá thầu đặt trước Integral Ad Science trên nguồn cung cấp của Amazon O&O.