Tính năng mới của Amazon DSP

Ngày 17 tháng 9 năm 2020 | Tác giả: Kelly Kupers, Giám đốc chương trình tiếp thị sản phẩm

Chúng tôi đã ra mắt một số tính năng mới trong Amazon DSP để giúp bạn tương tác với khách hàng và quản lý các chiến dịch dễ dàng hơn. Đây là những gì chúng tôi đã triển khai vào tháng 8 năm 2020.

Fire TV

Đặt giá thầu xoay vòng tính năng của Fire TV có sẵn trong phiên bản beta cho vị trí không được đảm bảo

Fire TV hiện cung cấp đặt giá thầu cho giao hàng không được đảm bảo trong chức năng xoay vòng tính năng cho các nhà quảng cáo được quản lý ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, giờ đây bạn có thể đặt giá thầu CPM cho hàng tồn kho có sẵn trên tab Trang chủ, đây là những vị trí hiển thị mới có sẵn cho các nhà quảng cáo. Những quảng cáo này sẽ chạy xoay vòng và các nhà quảng cáo có thể tiếp cận các phân khúc đối tượng có liên quan và cũng áp dụng giới hạn tần suất thường xuyên. Chỉ các nhà quảng cáo giải trí mới đủ điều kiện sử dụng đặt giá thầu xoay vòng tính năng của Fire TV.

Quảng cáo

Quảng cáo thương mại điện tử đáp ứng hiện hỗ trợ logo thương hiệu và tiêu đề do nhà quảng cáo cung cấp

Giờ đây bạn có thể tùy chỉnh quảng cáo thương mại điện tử đáp ứng bằng logo thương hiệu và tiêu đề của riêng mình. Tính năng này cho phép bạn tải lên một hình ảnh (tối thiểu 600px x 100px, tối đa 1MB) làm logo thương hiệu. Bạn có thể thêm logo thương hiệu và tiêu đề vào đơn vị quảng cáo mới hoặc hiện có và xem bản xem trước quảng cáo trên bảng điều khiển bên phải của “Cài đặt quảng cáo”. Lưu ý rằng cùng một logo thương hiệu và tiêu đề sẽ được sử dụng trên tất cả các sản phẩm và kích cỡ trên một đơn vị quảng cáo thương mại điện tử đáp ứng duy nhất. Quảng cáo thương mại điện tử đáp ứng có sẵn ở Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản, và Australia.

Chiến thuật tối ưu hóa

KPI mục tiêu tỷ lệ hoàn thành video

Tối ưu hóa ngân sách hiện hỗ trợ KPI mục tiêu tỷ lệ hoàn thành video (có sẵn trên toàn thế giới cho tất cả các đơn đặt hàng mới và hiện có). Khi các nhà quảng cáo chọn tỷ lệ hoàn thành video cho đơn hàng, ngân sách sẽ tự động chuyển sang các mục hàng nhằm tối đa hóa tỷ lệ hoàn thành video.

Tối ưu hóa ngân sách

Khả năng sử dụng

Trang tính hàng loạt để quản lý chiến dịch DSP hiện có sẵn trong phiên bản beta

Các trang tính hàng loạt cho phép các nhà quảng cáo tại Hoa Kỳ tạo và cập nhật các mục dòng chi tiết hiển thị tiêu chuẩn và liên kết hàng loạt các quảng cáo. Bạn có thể truy cập trang tổng quan trang tính hàng loạt trong menu “Hành động hàng loạt” dưới tab “Nhập hàng loạt” trong quản lý chiến dịch. Bạn có thể nhập hoặc xuất các mục dòng chi tiết theo một đơn hàng, một nhà quảng cáo hoặc trên nhiều nhà quảng cáo. Ngoài ra, bạn có thể truy cập 20 tệp gần đây nhất để tải xuống hoặc sử dụng lại. Liên hệ với bộ phận quản lý tài khoản để kích hoạt tính năng trang tính hàng loạt.

Chất lượng nguồn cung cấp

An toàn thương hiệu tiêu chuẩn Oracle Data Cloud

Amazon DSP hỗ trợ lọc nội dung trước khi đặt giá thầu bằng cách sử dụng các danh mục tránh an toàn thương hiệu tiêu chuẩn Oracle Data Cloud (ODC). Tính năng này có sẵn trên toàn thế giới cho các mục dòng chi tiết hiển thị tiêu chuẩn và video chạy trên các nguồn cung cấp của bên thứ ba. Bằng cách kích hoạt nhắm mục tiêu an toàn thương hiệu trước khi đặt giá thầu, bạn có thể hủy mục tiêu nguồn cung cấp mà Oracle Data Cloud cho rằng thương hiệu không an toàn và căn chỉnh các phương pháp trước khi đặt giá thầu và sau khi hiển thị.

Nhắm mục tiêu an toàn thương hiệu trước khi đặt giá thầu chỉ được hỗ trợ trên nguồn cung cấp của bên thứ ba. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo bài viết này về nhắm mục tiêu trước khi đặt giá thầu của bên thứ ba.

Đối tượng

Đối tượng quan tâm ra mắt tại Hoa Kỳ

Các chiến dịch ở Hoa Kỳ giờ đây có thể sử dụng đối tượng quan tâm, giúp nâng cao nhận thức về thương hiệu trong số các đối tượng thể hiện sự quan tâm liên quan đến sản phẩm. Những đối tượng này được gắn tiền tố “LS – Quan tâm đến” và có sẵn thông qua bộ chọn đối tượng trong trang “Mục dòng chi tiết” trong tab “Lối sống”.

Tab mới cho đối tượng xây dựng tùy chỉnh của Amazon

Một tab mới có nhãn “Xây dựng tùy chỉnh” cung cấp quyền truy cập dễ dàng hơn vào đối tượng mà bạn đã xây dựng dựa trên các tín hiệu mua sắm hoặc phát trực tuyến được chỉ định của Amazon. Những đối tượng này trước đây đã được đưa vào tab đối tượng “trong thị trường”. Sau khi điều hướng đến bộ chọn đối tượng và nhấp chuột vào tab “Xây dựng tùy chỉnh”, bạn có thể nhấp chuột vào “Thêm” để bổ sung các đối tượng này vào một mục dòng chi tiết mới. Tab mới này có sẵn ở tất cả các địa phương có hỗ trợ Amazon DSP.