Tính năng mới của Amazon DSP

Ngày 8 tháng 4 năm 2020 | Tác giả: Kelly Kupers, Giám đốc chương trình tiếp thị sản phẩm

Chúng tôi đã giới thiệu một số tính năng mới trong Amazon DSP trong vài tháng qua để giúp bạn tương tác với khách hàng và dễ dàng quản lý các chiến dịch. Dưới đây là một loạt các bản cập nhật mà chúng tôi đã triển khai vào tháng 1 và tháng 2 năm 2020.

Cải tiến cho báo cáo không gian quảng cáo trực tuyến

Chúng tôi đã giới thiệu hai cải tiến cho báo cáo không gian quảng cáo trực tuyến: Đầu tiên, chia nhỏ đa lựa chọn hiện đang cho phép bạn nhóm chung các chỉ số nguồn cung ứng và ID tên miền/ứng dụng trong cùng một báo cáo. Thứ hai, bây giờ bạn có thể tải xuống dữ liệu báo cáo không gian quảng cáo dưới dạng Microsoft Excel và phân tích nó ngoại tuyến.

Nhắm mục tiêu mức độ hiển thị của Amazon hiện đã có sẵn cho các chi tiết đơn hàng trên di động

Nhắm mục tiêu mức độ hiển thị của Amazon hiện đã có sẵn hiển thị trên Amazon Mobile và các loại chi tiết đơn hàng trên ứng dụng di động. Tính năng này cung cấp năm bậc mức độ hiển thị (70%+, 60%+, 50%+, 40%+ và lên đến 40%).

Phản hồi về các quảng cáo trên Xandr (AppNexus) và Google bị từ chối

Các quảng cáo chạy trên Xandr (AppNexus) và nguồn cung ứng Google Ad Manager phải chịu kiểm tra thủ công và tự động bởi các nhóm kiểm tra quảng cáo của sàn giao dịch đó, và có thể bị từ chối dẫn đến việc quảng cáo không có lượt hiển thị trên các nguồn cung cấp đó. Với bản cập nhật này, giờ đây bạn có thể xem các lý do từ chối quảng cáo của Xandr (AppNexus) và Google cùng với phản hồi kiểm tra quảng cáo mà chúng tôi cung cấp.

Nhắm mục tiêu tiền đấu thầu của bên thứ ba từ DoubleVerify, Integral Ad Science, và Oracle Data Cloud

Khả năng tiền đấu thầu từ DoubleVerify, Integral Ad Science và Oracle Data Cloud hiện đã có sẵn. Với sự thay đổi này, giờ đây, bạn có thể lọc không gian quảng cáo của bên thứ ba để tìm lưu lượng truy cập bất hợp lệ, mức độ hiển thị và an toàn thương hiệu và cung cấp khả năng kiểm soát vị trí mà quảng cáo truyền tải tốt hơn. Hóa đơn thanh toán hiện không có sẵn đối với nhắm mục tiêu và lọc của bên thứ ba. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo bài viết trợ giúp này.

Mức giá cho đối tượng Amazon

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, chúng tôi đã cập nhật mức giá cho các đối tượng Amazon được sử dụng trong các chiến dịch hiển thị Amazon DSP. Phí đối tượng Amazon DSP là chi phí cho mỗi nghìn lượt hiển thị, hoặc CPM, được áp dụng cho các phân khúc đối tượng của Amazon. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập phần tháng 1 của ghi chú do trung tâm trợ giúp DSP phát hành.