Nhà cung cấp: Xem có gì mới với Sponsored Brands

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

Tác giả: Lauren Tran
Giám đốc tiếp thị nội dung

Hôm nay, chúng tôi công bố ba tính năng được phát hành gần đây cho Sponsored Brands (tên trước đây là Headline Search Ads) nhằm mục đích tăng khả năng tiếp cận, hiệu quả và hiệu suất. Chúng bao gồm các vị trí quảng cáo mới và các tùy chọn đặt giá thầu trong quá trình tạo chiến dịch, và chúng tôi cũng cải thiện các cách để theo dõi hiệu suất.

Sponsored Brands cho phép các nhà cung cấp tăng mức độ cân nhắc thương hiệu và doanh số bán hàng trên Amazon bằng cách quảng bá nhiều sản phẩm trong kết quả mua sắm và đưa người mua hàng đến trang đích hoặc Gian hàng trên Amazon.

Những vị trí hiển thị mới

Ngoài việc cung cấp vị trí ở trên kết quả mua sắm, Sponsored Brands giờ sẽ xuất hiện ở phía bên trái và dưới cùng của trang kết quả mua sắm trên máy tính để bàn, cũng như trong kết quả mua sắm trên ứng dụng Amazon. Điều này cho phép nhiều khách hàng tương tác hơn khi họ mua sắm và duyệt trên Amazon.

Trong quá trình tạo chiến dịch quảng cáo trong trình quản lý chiến dịch, hãy xem quảng cáo của bạn trên mỗi trang bằng cách xem trước quảng cáo trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động.

Các tùy chọn đặt giá thầu mới

Quyết định cách bạn muốn quản lý giá thầu của mình bằng cách chọn một trong hai tùy chọn sau:

  • Tự động hóa: Điều chỉnh giá thầu tự động để tối ưu hóa chi phí quảng cáo bán hàng đối với các vị trí. Ví dụ: đặt giá thầu tự động có thể giảm giá thầu cho các vị trí khác không nằm trong kết quả mua sắm hàng đầu. Đặt giá thầu tự động sẽ không bao giờ tăng giá thầu của bạn.
  • Thủ công: Tăng hoặc giảm giá thầu của bạn theo một tỷ lệ phần trăm cụ thể.

Các báo cáo mới

Theo dõi hiệu suất quảng cáo để tối ưu hóa kết quả chiến dịch tốt hơn. Tải xuống ba báo cáo sau (bạn có thể tìm thấy bằng cách nhấp vào báo cáo Quảng cáo trong tab Quảng cáo trong tài khoản bảng điều khiển quảng cáo của bạn – trước đây là Amazon Marketing Services):

  • Báo cáo vị trí chiến dịch: Theo dõi hiệu suất quảng cáo của bạn trong mỗi vị trí và điều chỉnh ngân sách của bạn sao cho phù hợp.
  • Báo cáo vị trí từ khoá: Nắm rõ doanh số bán hàng và chỉ số hiệu suất cho các từ khóa trên cả hai nhóm vị trí (trong tất cả các chiến dịch đã nhận được lượt hiển thị). Sử dụng thông tin này để điều chỉnh giá thầu và mở rộng danh sách mục tiêu từ khóa của bạn.
  • Báo cáo chiến dịch: Xem thông tin chi tiết về doanh số, ngân sách và chỉ số hiệu suất của tất cả các chiến dịch.

Những tính năng cập nhật cho sản phẩm này cung cấp các cơ hội mới để sử dụng Sponsored Brands để tăng doanh số và đối tượng thương hiệu của bạn trên Amazon. Để tận hưởng các tính năng mới này, hãy đăng nhập vào bảng điều khiển quảng cáo để bắt đầu.