unBoxed 2023: Tất cả nội dung nổi bật từ unBoxed 2023 tại Thành phố New York trong 3 phút

Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | Tác giả: Rebecca Fontana, Quản lý biên tập cấp cao

Đây là thời đại của quảng cáo. Khám phá những điều đã khiến những người tham dự hội nghị unBoxed 2023 hào hứng đến thế, từ các giải pháp mới như Sponsored TV, những cách linh hoạt mà các thương hiệu có thể trở nên nổi bật với khách hàng, cho đến các triển lãm tương tác trên Instagram. Mặc dù một người tham dự đã cho biết, “Vé tham gia unBoxed 2023 còn khó mua hơn cả vé tour lưu diễn Eras của Taylor Swift”, nhưng may thay là chúng tôi có một chương trình điểm lại tất cả nội dung nổi bật từ hội nghị Amazon Ads hàng đầu.

Tiêu đề

Lắng nghe chia sẻ của mọi người về sự kiện

Cái nhìn hậu trường từ nhóm Amazon Ads

Video mở hộp
unBoxed 2023
logo của unBoxed
amazon music
TNF
Làm hết sức chơi hết mình