Sponsored Products: Ra mắt trang tổng quát hiệu suất mới để trực quan hóa dữ liệu và xu hướng chiến dịch

Ngày 27 tháng 3 năm 2018

Tác giả: Lauren Tran
Quản lý tiếp thị nội dung

Nếu bạn là người bán đang tìm cách hiểu rõ hơn hiệu suất của các chiến dịch Sponsored Products, trang tổng quát hiệu suất tương tác mới của chúng tôi sẽ hiển thị dữ liệu chiến dịch giúp tối ưu hóa các chiến dịch nhanh hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

Cách thức hoạt động

Có sẵn trong Trình quản lý chiến dịch nơi người bán tạo và quản lý chiến dịch quảng cáo của họ, trang tổng quát hiệu suất cho phép bạn xem lại dữ liệu hiệu suất chiến dịch ở cấp nhóm quảng cáo, chiến dịch, từ khóa hoặc sản phẩm theo thời gian ở định dạng biểu đồ. Vì vậy, thay vì tải xuống và hợp nhất nhiều báo cáo hiệu suất chiến dịch, bạn có thể tiết kiệm thời gian tối ưu hóa bằng cách đánh giá hiệu suất và xu hướng trong một chế độ xem duy nhất.

Trong trang tổng quan, bạn có thể thiết lập tối đa hai trong số các chỉ số hiệu suất chính được liệt kê bên dưới cùng một lúc:

  • Lượt hiển thị
  • Lượt nhấp chuột
  • Chi tiêu
  • Doanh số
  • Đơn hàng
  • Chi phí quảng cáo bán hàng (ACOS)
  • Tỷ lệ nhấp (CTR)
  • Chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC)

Tối ưu hóa hướng tới mục tiêu kinh doanh của bạn

Chúng tôi đã tạo một bộ hướng dẫn để giúp bạn hiểu những chỉ số hiệu suất nào cần chọn để đo lường các mục tiêu tiếp thị và mục tiêu kinh doanh cốt lõi.

Ví dụ: nếu mục tiêu chính của bạn là thúc đẩy doanh số bán hàng, hãy sử dụng trang tổng quan so sánh hiệu suất bán hàng tương đối và Chi phí quảng cáo bán hàng cho phép bạn hiểu được tác động của khoản đầu tư quảng cáo đến mục tiêu doanh số của bạn theo thời gian.

Bạn đã sẵn sàng thu thập thêm thông tin chi tiết? Đăng nhập vào tài khoản của bạn để bắt đầu sử dụng trang tổng quát hiệu suất Sponsored Products mới ngay hôm nay.