Tính năng mới cho Sponsored Products: thông báo và đề xuất tự động để quản lý ngân sách hàng ngày tốt hơn

Ngày 16 tháng 2 năm 2018

Tác giả: Lauren Tran
Giám đốc Tiếp thị Nội dung Cấp cao

Giờ đây, các nhà quảng cáo có thể cập nhật trạng thái ngân sách chiến dịch Sponsored Products với các thông báo và đề xuất tùy chỉnh được thiết kế để duy trì các chiến dịch hoạt động suốt cả ngày.

Sau khi chi tiêu hết ngân sách hàng ngày, chiến dịch sẽ bị tạm dừng và quảng cáo sẽ không được phân phối cho đến ngày hôm sau hoặc cho đến khi ngân sách tăng lên. Vì khách hàng của Amazon mua sắm sản phẩm suốt cả ngày, bạn có thể bỏ lỡ lượt hiển thị quảng cáo và doanh số tiềm năng nếu chiến dịch bị tạm dừng. Bắt đầu sử dụng công cụ ngân sách ngay hôm nay để giữ cho các chiến dịch hoạt động liên tục và giúp tối đa hóa cơ hội doanh số của bạn.

Tiết kiệm thời gian với thông báo tự động để nhanh chóng xem khi nào chiến dịch hết ngân sách

Thông báo ngân sách theo thời gian thực hiện tại xuất hiện ở đầu Quản lý chiến dịch trong cả tài khoản Seller Central và Tài khoản điều khiển quảng cáo, ở đó các nhà quảng cáo tạo và quản lý chiến dịch quảng cáo.

Bằng cách xem thông báo khi đăng nhập vào tài khoản, bạn sẽ biết khi nào chiến dịch Sponsored Products hết ngân sách hàng ngày hoặc đã chi ít nhất 80% ngân sách, cũng như tổng số chiến dịch bị ảnh hưởng.

Tận dụng các đề xuất tùy chỉnh để tối ưu hóa ngân sách

Nhấp vào thông báo để xem mức tăng ngân sách đề xuất cho mỗi chiến dịch hết ngân sách hoặc có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Các đề xuất dựa trên tốc độ chi tiêu trước đây của chiến dịch, lưu lượng truy cập dự kiến và theo thời vụ. Các đề xuất này được cập nhật theo thời gian thực dựa trên cả những thay đổi bạn thực hiện đối với chiến dịch và các biến thể lưu lượng truy cập vào Amazon.

Các liên kết sẽ đưa bạn trực tiếp đến Cài đặt chiến dịch, ở đó bạn có thể áp dụng đề xuất ngân sách chỉ bằng một cú nhấp chuột và duy trì hoạt động cho chiến dịch.

Bắt đầu sử dụng thông báo và đề xuất ngân sách ngay hôm nay bằng cách đăng nhập vào tài khoản Seller Central hoặc tài khoản điều khiển quảng cáo.