Sponsored Display ra mắt tiêu đề và logo tùy chỉnh trên toàn thế giới

Ngày 08 tháng 10 năm 2020

Tác giả: Issei Suzuki
Quản lý Sản phẩm Cấp cao

Chúng tôi liên tục lắng nghe phản hồi của bạn và nỗ lực để làm cho sản phẩm của chúng tôi hữu ích hơn đối với bạn. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng thông báo một tính năng tùy chỉnh mới cho Sponsored Display.

Giờ đây, bạn có thể cá nhân hóa các quảng cáo nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display của mình với các tiêu đề và logo thương hiệu tùy chỉnh, điều này sẽ giúp bạn tạo quảng cáo mang tính tương tác hơn để truyền tải thông điệp thương hiệu của bạn. Quảng cáo Sponsored Display với tiêu đề và logo tùy chỉnh có thể xuất hiện cùng với các trang mô tả sản phẩm, đánh giá của khách hàng, trang kết quả mua sắm hoặc dưới mục Ưu đãi nổi bật.

Bạn có thể xây dựng, xem trước và chỉnh sửa tiêu đề và logo thương hiệu như một phần trong việc quản lý chiến dịch nhắm mục tiêu theo sản phẩm của mình. Khi xây dựng một quảng cáo, bạn có thể nhập tiêu đề và tải lên hình ảnh logo thương hiệu của bạn, đồng thời có thể xem lại quảng cáo và thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào đối với tiêu đề và logo trước khi gửi chiến dịch để đánh giá. Chiến dịch quảng cáo sẽ được thực hiện khi các chiến dịch tùy chỉnh đã gửi nhận được sự chấp thuận thông qua quy trình đánh giá của chúng tôi.

Truy cập trang thông số kỹ thuật quảng cáo Sponsored Display của chúng tôi để tìm hiểu thêm. Để xem thêm các tài nguyên, vui lòng truy cập trung tâm hỗ trợ của chúng tôi.