Quảng cáo được tài trợ và Gian hàng ra mắt tại Hà Lan

Ngày 07 tháng 1 năm 2021

Quảng cáo được tài trợ có thể giúp hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh của bạn, cho dù bạn quan tâm đến việc mở rộng quy mô ra mắt sản phẩm mới, tăng khả năng hiển thị cho các giao dịch, hoặc giới thiệu thương hiệu của bạn cho khách hàng mới. Giờ đây, tại Hà Lan, người bán hàng và nhà cung cấp đủ điều kiện có thể bắt đầu tận dụng Sponsored Products, Sponsored Brands, và Gian hàng trên Amazon.nl. Bộ các giải pháp tự phục vụ này có thể giúp bạn tăng khả năng hiển thị sản phẩm, tăng doanh số bán hàng và tiếp cận nhiều đối tượng hơn.

Đạt khả năng hiển thị với Sponsored Products

Sponsored Products là một nơi tuyệt vời để bắt đầu quảng cáo. Sponsored Products giúp tăng khả năng hiển thị và doanh số của các sản phẩm riêng lẻ của bạn. Quảng cáo có thể xuất hiện trong kết quả mua sắm và trên các trang sản phẩm, vì người mua hàng đang tìm kiếm các sản phẩm như của bạn trên Amazon.nl.

Nâng cao nhận thức thương hiệu với Sponsored Brands

Nếu mục tiêu của bạn là tăng sự hiện diện thương hiệu ở Hà Lan, Sponsored Brands có thể giúp tạo ra nhận thức và mối quan tâm với các quảng cáo có thể tùy chỉnh mô tả thương hiệu và nhiều sản phẩm của bạn. Ngoài các vị trí hiển thị trên kết quả mua sắm và trang chi tiết sản phẩm, Sponsored Brands cung cấp cho bạn khả năng để quảng cáo trên các vị trí hiển thị kết quả tìm kiếm hàng đầu nổi bật. Khi người mua hàng nhấp vào quảng cáo của bạn, họ sẽ được đưa đến một trang đích tùy chỉnh hoặc Gian hàng.

Nâng cao trải nghiệm mua sắm với các Gian hàng

Bạn cũng có thể nâng cao khả năng hiển thị thương hiệu của mình cũng như trải nghiệm mua sắm của khách hàng thông qua Gian hàng. Gian hàng là đích đến tự phục vụ có thương hiệu trên Amazon mà bạn có thể tạo miễn phí, có thể truyền cảm hứng, giáo dục, và giúp khách hàng khám phá lựa chọn thương hiệu và sản phẩm của bạn.

Mở rộng phạm vi tiếp cận bằng quảng cáo toàn cầu

Nếu bạn là người bán đã quảng cáo trước đây và muốn mở rộng phạm vi tiếp cận bên ngoài quốc gia của mình, bạn có thể dễ dàng thực hiện việc này bằng cách thiết lập danh sách sản phẩm trên Amazon.nl trước tiên, sau đó tạo chiến dịch Sponsored Products hoặc Sponsored Brands ở Hà Lan. Với tài khoản người bán Amazon châu Âu, bạn có thể tự động bán hàng và quảng cáo ở Hà Lan cũng như các nước còn lại của châu Âu. Để biết thêm thông tin, hãy đăng nhập vào trang chủ Seller Central, di chuột qua thẻ ‘Hàng tồn kho’ và nhấp vào ‘Bán toàn cầu’ để xem trang tổng quan bán hàng trên toàn cầu của bạn.

Để bắt đầu quảng cáo ở Hà Lan, hãy đăng ký một tài khoản quảng cáo.