Đem đến cho khách hàng thêm nhiều lợi ích tuyệt vời khi lựa chọn sản phẩm thanh toán bằng thẻ trong dịp lễ này

Ngày 17 tháng 9 năm 2020

Tác giả: Nadine Viegas
Chuyên gia tiếp thị chiều dọc cấp cao

Dịch vụ đặt hàng của 1-Click tự động giúp khách hàng trên Amazon để họ có thể bỏ qua bước giỏ hàng, qua đó đơn giản hóa trải nghiệm mua sắm của họ.

Khi khách hàng chọn “Mua ngay với 1-Click” trên bất kỳ trang sản phẩm nào, đơn hàng của họ sẽ tự động được đặt với thông tin thanh toán và vận chuyển mà họ lựa chọn trong cài đặt 1-Click. Điều này không chỉ cho phép thanh toán nhanh hơn mà còn tự động áp dụng tất cả các giao dịch mua 1-Click cho thẻ mà họ đã chọn.

Với các chương trình khuyến mãi quảng cáo cho 1-Click, các công ty dịch vụ tài chính có thể cung cấp thêm lợi ích cho khách hàng khi lựa chọn thẻ của họ làm phương thức thanh toán trong 1-Click.

Chương trình khuyến mãi 1-Click hoạt động như thế nào?

Thông qua các chương trình khuyến mãi 1-Click của Amazon Ads, các thương hiệu dịch vụ tài chính có thể giúp tăng mức sử dụng thẻ của họ trên Amazon bằng cách cung cấp cho người mua hàng một ưu đãi khuyến mãi (ví dụ: giảm $10 trên Amazon) khi chọn thẻ ngân hàng của dịch vụ đó làm phương thức thanh toán trong 1-Click. Khách hàng thấy lợi ích ngay lập tức dưới dạng ưu đãi khuyến mãi, còn các nhà quảng cáo thấy được cả tác động ngắn hạn và lâu dài đến mức sử dụng thẻ. Trong ba tháng sau chiến dịch 1-Click, hơn hai phần ba thẻ được chọn vẫn là phương thức thanh toán chính. 1 Ngoài ra, tính đơn giản của việc thanh toán bằng một thẻ duy nhất có thể tăng mức chi tiêu cho thẻ đó đến 3,4 lần.2

Tối đa hóa tác động với chiến lược trước sự kiện

Bằng cách kích hoạt 1-Click, khách hàng lướt web trong các sự kiện mua sắm, như Prime Day, có thể mua sắm một cách suôn sẻ với nhiều ưu đãi có sẵn trên Amazon. Các nhà quảng cáo cũng đạt được thành công từ việc triển khai chương trình khuyến mãi 1-Click trong những tháng trước các ngày mua sắm cao điểm của Amazon, như Prime Day, Thứ Sáu Đen và Cyber Monday.

Năm ngoái, một nhà quảng cáo ngành ngân hàng đã kết hợp với Amazon Ads để thực hiện chiến lược hai chiều trong ngày Prime Day. Họ đã sử dụng thông tin chi tiết về mua sắm của Amazon để tiếp cận và thu hút đối tượng mới, cung cấp khuyến mãi 1-Click để khuyến khích người mua hàng sử dụng thẻ trước ngày Prime Day. Từ đó, nhà quảng cáo đã tăng tổng số lượt sử dụng 1-Click và mức sử dụng trung bình hàng năm, vượt tới 25% so với mục tiêu chiến dịch.3

Khi suy nghĩ về chiến lược tiếp thị dịp lễ của mình, hãy cân nhắc kế hoạch chạy khuyến mãi về 1-Click trước 2-3 tháng để đảm bảo sẵn sàng trước những ngày cao điểm dịp lễ.

Để biết thêm thông tin về các chương trình khuyến mãi 1-Click và các giải pháp tùy chỉnh của Amazon Ads, hãy liên hệ với nhóm Amazon Ads hoặc liên hệ chúng tôi để bắt đầu ngay.

Tìm hiểu thêm về tiếp thị dịch vụ tài chính.

1 Amazon, Tài liệu nội bộ dựa trên phân tích 10 chiến dịch 1-Click, 2017-2019, Hoa Kỳ
2 Amazon Ads, Phân tích nội bộ dựa trên so sánh tổng mức chi tiêu trên Amazon với một phương thức thanh toán mặc định cụ thể trong hơn 1 năm, 2019, Hoa Kỳ
3 Quảng cáo Amazon, Nội bộ, 2019, Hoa Kỳ