Người bán hàng: Xem thông tin mới với Sponsored Brands

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

Tác giả Dora Wang
Quản lý tiếp thị nội dung

Sponsored Brands giúp người bán hàng tăng khả năng hiển thị thương hiệu và doanh số trên Amazon bằng cách quảng bá thương hiệu và nhiều sản phẩm trên các trang kết quả mua sắm có liên quan của Amazon, giúp thúc đẩy người mua sắm đến trang chi tiết sản phẩm hoặc trang đích tùy chỉnh, chẳng hạn như Gian hàng của bạn. Những quảng cáo trả phí cho mỗi lượt nhấp chuột này dành cho những người bán hàng chuyên nghiệp đã đăng ký vào Amazon Brand Registry.

Hôm nay, chúng tôi sẽ công bố ba tính năng được thiết kế để tăng phạm vi tiếp cận, hiệu quả và hiệu suất quảng cáo đã được ra mắt gần đây. Chúng bao gồm vị trí hiển thị quảng cáo và tùy chọn đặt giá thầu mới trong quá trình tạo chiến dịch, cũng như các cách theo dõi hiệu suất đã được cải thiện.

Vị trí hiển thị mới

Ngoài vị trí bên trên kết quả tìm kiếm, giờ đây Sponsored Brands sẽ xuất hiện ở phía bên trái và dưới cùng của trang trong kết quả mua sắm, mang đến nhiều cách tương tác với khách hàng hơn khi họ mua sắm và lựa hàng trên Amazon.

Giờ đây, trong quá trình tạo chiến dịch quảng cáo trong trình Quản lý chiến dịch, bạn sẽ có thể xem trước quảng cáo ở mọi vị trí hiển thị, trên cả máy tính để bàn và di động, để xem giao diện của quảng cáo trên trang kết quả mua sắm.

Tùy chọn đặt giá thầu mới

Với các vị trí hiển thị mới, bạn là người quyết định cách quản lý giá thầu. Bạn có thể chọn sử dụng cùng một giá thầu cho mọi vị trí hiển thị hoặc chọn một trong hai tùy chọn:

  • Tự động hóa: Amazon tự động tối ưu hóa giá thầu cho các vị trí mới để cải thiện chuyển đổi. Ví dụ: đặt giá thầu tự động có thể giảm giá thầu cho các vị trí nằm thấp hơn đỉnh của vị trí tìm kiếm nếu quảng cáo ít có khả năng chuyển đổi hơn. Lưu ý rằng đặt giá thầu tự động sẽ không bao giờ tăng giá thầu của bạn.
  • Thủ công: Bạn quyết định cách thức thay đổi giá thầu cho các vị trí mới, tăng hoặc giảm theo một tỷ lệ cụ thể.

Báo cáo mới

Báo cáo mới giúp bạn theo dõi hiệu suất quảng cáo để tối ưu hóa kết quả chiến dịch tốt hơn. Tải xuống ba tính năng này tại mục Báo cáo quảng cáo trong tab Báo cáo của Seller Central:

  • Báo cáo vị trí hiển thị trong chiến dịch: Xem quảng cáo đang hoạt động như thế nào ở các vị trí hiển thị khác nhau. Báo cáo này có thể giúp điều chỉnh ngân sách cho phù hợp với chiến lược.
  • Báo cáo vị trí từ khoá: Nhận thông tin chi tiết về doanh số và chỉ số hiệu suất cho từ khóa trên cả hai nhóm vị trí (trong tất cả chiến dịch nhận được ít nhất một lượt hiển thị). Sử dụng thông tin này để giúp điều chỉnh giá thầu và mở rộng danh sách mục tiêu từ khóa.
  • Báo cáo chiến dịch: Báo cáo có thể được tải xuống này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về doanh số, ngân sách và chỉ số hiệu suất trên mọi chiến dịch. Xem bạn cần tối ưu hóa ở điểm nào hoặc bạn có thể hưởng lợi từ ngân sách lớn hơn ở đâu.

Cập nhật sản phẩm của chúng tôi mang đến cơ hội mới khi sử dụng Sponsored Brands để tăng doanh số và đối tượng thương hiệu trên Amazon. Truy cập Seller Central để bắt đầu.