Tiếp cận đối tượng mới với Twitch và Amazon Advertising

Ngày 8 tháng 9 năm 2020

Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, người tiêu dùng mong đợi nội dung thương hiệu được cá nhân hóa và tương tác cao. Khi ngày càng có nhiều trải nghiệm và tương tác hàng ngày được thực hiện trực tuyến, các thương hiệu cần phải làm việc chăm chỉ hơn để theo kịp. Để giúp các thương hiệu đáp ứng những kỳ vọng cao này và tiếp cận những người tiêu dùng trẻ hơn và có mức độ tương tác cao, chúng tôi đang nỗ lực tập hợp những điều tốt nhất của Twitch và Amazon Advertising.

Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ tung ra các khả năng mới cho các nhà quảng cáo Twitch và Amazon trên toàn cầu. Video Twitch và phương tiện hiển thị, cũng như đối tượng Twitch mới, hiện đã có sẵn để đưa vào các chiến dịch Amazon Advertising và các đối tượng Amazon cũng có sẵn để đưa vào các chiến dịch Twitch.

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng chúng tôi đang kết hợp các đối tượng khó tiếp cận và tương tác cao của Twitch với dịch vụ quảng cáo phễu đầy đủ tích hợp của Amazon Advertising. Giờ đây, các nhà quảng cáo có thể lấy khách hàng làm trung tâm trong chiến lược của mình—gặp gỡ họ ở bất cứ đâu trong hành trình của khách hàng. Các thương hiệu chạy chiến dịch Amazon Advertising có thể giải quyết các sở thích đa dạng của cộng đồng Twitch thông qua video Twitch và các sản phẩm quảng cáo hiển thị. Quảng cáo trên Twitch giờ đây sẽ có thêm lợi ích từ thông tin chi tiết độc đáo về đối tượng của Amazon Advertising và khả năng đo lường cho các chiến dịch của họ.

Chúng tôi rất mong được cung cấp những khả năng mới này và cơ hội để phục vụ tốt hơn cho các thương hiệu với Twitch và Amazon Advertising.

Hãy là một phần của cộng đồng và cuộc trò chuyện với Amazon Advertising và Twitch.

Không phải tất cả các dịch vụ đều có sẵn ở tất cả các địa phương. Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc liên hệ với Amazon Advertising hoặc Nhân viên quản lý khách hàng Twitch của bạn để biết chi tiết.