Nghiên cứu mới: Tối ưu hóa quảng cáo hiển thị bằng OTT và video Sponsored Brands

Ngày 01 tháng 12 năm 2020

Tác giả: Crystal Astrachan, Quản lý bộ phận phân tích và truyền thông cấp cao
và Jackie Zhou, Quản lý bộ phận tiếp thị sản phẩm

Các nhà quảng cáo thường thắc mắc về tác động tổng hợp của quảng cáo truyền hình trực tuyến (OTT), video Sponsored Brands và quảng cáo hiển thị tới việc cải thiện mức độ tương tác của khách hàng trên phễu mua hàng trên Amazon. Để giúp trả lời câu hỏi đó, chúng tôi đã nghiên cứu chiến lược quảng cáo và khả năng tiếp cận đối tượng quảng cáo của các thương hiệu. Chúng tôi đã so sánh các thương hiệu sử dụng cả ba sản phẩm với các thương hiệu chỉ sử dụng quảng cáo hiển thị để hiểu được tác động của chiến lược quảng cáo đến hiệu suất chiến dịch. Sau đó, chúng tôi cũng nghiên cứu tác động của quảng cáo OTT, còn được gọi là Quảng cáo truyền hình trực tuyến , đối với mức độ tương tác của khách hàng bằng cách so sánh số lượng đối tượng được tiếp xúc với cả quảng cáo OTT và quảng cáo hiển thị với số lượng đối tượng chỉ tiếp xúc với quảng cáo hiển thị.

Các bài học chính

Sử dụng quảng cáo OTT, video Sponsored Brands và quảng cáo hiển thị có thể giúp nhà quảng cáo cải thiện mức độ tương tác của khách hàng có thuộc tính quảng cáo trên phễu, như được đo lường thông qua tỷ lệ tìm kiếm về thương hiệu, tỷ lệ lượt xem trang chi tiết và tỷ lệ mua hàng.

 • Đầu tiên, khi đối tượng nhìn thấy cả quảng cáo OTT và quảng cáo hiển thị, họ có khả năng nghiên cứu về thương hiệu trên Amazon cao hơn 47% so với khi đối tượng không thấy cả hai quảng cáo.
 • Thứ hai, các thương hiệu sử dụng kết hợp quảng cáo hiển thị, video Sponsored Brands và OTT có chỉ số mức độ tương tác của khách hàng cao hơn tới 90% so với các thương hiệu chỉ sử dụng quảng cáo hiển thị.
 • Thứ ba, đối tượng tiếp xúc với cả quảng cáo hiển thị và OTT cho cùng một sản phẩm có khả năng xem trang chi tiết cao hơn 28% và khả năng mua cao hơn 25%.

Nghiên cứu

So sánh thương hiệu theo chiến lược quảng cáo

Chúng tôi bắt đầu bằng cách đánh giá các thương hiệu đã sử dụng quảng cáo hiển thị từ tháng 07 năm 2019 đến tháng 06 năm 2020. Chúng tôi phân đoạn các chiến dịch hiển thị mà các thương hiệu sử dụng dựa trên loại quảng cáo khác đang chạy đồng thời cùng loại sản phẩm. Các phân khúc bao gồm:

 1. Chỉ sử dụng quảng cáo hiển thị
 2. Quảng cáo hiển thị + video Sponsored Brands
 3. Quảng cáo hiển thị + OTT
 4. Quảng cáo hiển thị + OTT+ video Sponsored Brands

Hình 1 dưới đây minh họa bốn phân khúc theo cấp thương hiệu mà chúng tôi so sánh trong nghiên cứu này

Chúng tôi đã so sánh ba chỉ số về mức độ tương tác của khách hàng có thuộc tính quảng cáo hiển thị qua bốn nhóm, bao gồm:

 • Tỷ lệ tìm kiếm về thương hiệu: Số lượt tìm kiếm về thương hiệu so với số lượt hiển thị quảng cáo. (Tỷ lệ tìm kiếm về thương hiệu = Số lượt tìm kiếm về thương hiệu / Số lượt hiển thị)
 • Tỷ lệ lượt xem trang chi tiết: Số lượt xem trang chi tiết so với số lượt hiển thị quảng cáo. (Tỷ lệ lượt xem trang chi tiết = Số lượt xem trang chi tiết / Số lượt hiển thị)
 • Tỷ lệ mua hàng: Số lần mua hàng so với số lượt hiển thị. (Tỷ lệ mua hàng = Số lần mua hàng / Số lượt hiển thị)

2. So sánh lượng đối tượng theo loại quảng cáo được tiếp xúc: quảng cáo hiển thị + OTT

Kế tiếp, trong số các thương hiệu chạy kết hợp quảng cáo hiển thị và OTT (phân khúc thứ ba ở trên), chúng tôi đã so sánh hai phân khúc đối tượng: 1) đối tượng chỉ tiếp xúc với các chiến dịch hiển thị và 2) đối tượng tiếp xúc với các chiến dịch hiển thị và OTT.

Hình 2 minh họa hai phân khúc đối tượng được đưa ra so sánh trong nghiên cứu này

Chúng tôi đã so sánh các chỉ số về mức độ tương tác của khách hàng có thuộc tính quảng cáo hiển thị qua hai nhóm, bao gồm:

 • Tỷ lệ lượt xem trang chi tiết: Số lượt xem trang chi tiết so với số lượng đối tượng tiếp cận được (Tỷ lệ lượt xem trang chi tiết = Lượt xem trang chi tiết / Số lượng đối tượng tiếp cận được)
 • Tỷ lệ mua hàng: Số lần mua hàng so với số lượng đối tượng tiếp cận được. (Tỷ lệ mua hàng = Số lần mua hàng / Số lượng đối tượng tiếp cận được)

Thông tin chi tiết chính #1: Các thương hiệu đầu tư vào OTT và quảng cáo hiển thị đã thấy có sự tăng số lượt tìm kiếm về thương hiệu có thuộc tính quảng cáo

Khi thương hiệu chạy quảng cáo OTT và quảng cáo hiển thị, tỷ lệ tìm kiếm về thương hiệu có thuộc tính quảng cáo hiển thị cao hơn 47% so với khi thương hiệu chỉ chạy chiến dịch quảng cáo hiển thị. Khi thương hiệu chạy quảng cáo hiển thị, video Sponsored Brands và OTT, tỷ lệ tìm kiếm về thương hiệu có thuộc tính quảng cáo hiển thị cao hơn 68% so với khi thương hiệu chỉ chạy các chiến dịch video Sponsored Brands và quảng cáo hiển thị.

Nói cách khác, khách hàng có nhiều khả năng mua sắm sản phẩm của một thương hiệu trên Amazon khi họ nhìn thấy cả quảng cáo OTT và quảng cáo hiển thị.

Tỷ lệ tìm kiếm trung bình về thương hiệu có thuộc tính quảng cáo hiển thị theo sản phẩm quảng cáo được các thương hiệu sử dụng

Thông tin chi tiết chính #2: Các thương hiệu đầu tư vào OTT, video Sponsored Brands và quảng cáo hiển thị có số lượt xem trang chi tiết và tỷ lệ mua hàng cao nhất

Các thương hiệu đầu tư đồng thời vào các chiến dịch quảng cáo hiển thị, video Sponsored Brands và OTT có số lượt xem trang chi tiết có thuộc tính quảng cáo hiển thị và tỷ lệ mua hàng cao nhất, cao hơn lên tới 90% so với các thương hiệu chỉ chạy các chiến dịch quảng cáo hiển thị. Sử dụng cùng lúc cả ba sản phẩm quảng cáo giúp thu hút đối tượng tương tác trong suốt hành trình mua hàng của họ.

Thông tin chi tiết chính #3: Đối tượng tiếp xúc với cả quảng cáo OTT và quảng cáo hiển thị có mức độ tương tác cao hơn

Tiếp theo, chúng tôi đánh giá khả năng tiếp cận đối tượng của quảng cáo đối với các thương hiệu sử dụng cả OTT và quảng cáo hiển thị. Trong khi thông tin chi tiết chính #1 và #2 so sánh sự khác biệt giữa các thương hiệu thì thông tin chi tiết chính #3 so sánh khả năng tiếp cận đối tượng của quảng cáo.

Chúng tôi nhận thấy rằng đối tượng tiếp xúc với quảng cáo OTT và quảng cáo hiển thị có tỷ lệ mua hàng và tỷ lệ lượt xem trang chi tiết trung bình cao hơn tới 28% so với đối tượng chỉ tiếp xúc với quảng cáo hiển thị.

Tổng kết

Nghiên cứu này cho thấy quảng cáo OTT và video Sponsored Brands giúp nâng cao hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo hiển thị. Chúng tôi thấy rằng OTT có hiệu quả nhất trong việc nâng số lượt tìm kiếm về thương hiệu có thuộc tính quảng cáo khi được sử dụng cùng với quảng cáo hiển thị. Cả video Sponsored Brands và OTT đều mang tới hiệu quả cao nhất khi dùng kết hợp với quảng cáo hiển thị để cải thiện tỷ lệ mua hàng và tỷ lệ xem trang chi tiết có thuộc tính quảng cáo hiển thị.

Các bước tiếp theo

Tiếp cận đối tượng vượt xa ngoài phạm vi mua sắm bằng Quảng cáo truyền hình trực tuyến và quảng cáo video Sponsored Brand trên Amazon và kết nối họ với thương hiệu và sản phẩm của bạn trên Amazon bằng các chiến dịch quảng cáo hiển thị. Để tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng trên Amazon của bạn. Nếu bạn mới làm quen với Amazon Ads, hãy liên hệ với chúng tôi để bắt đầu.