Những người mua hàng ở Mexico tìm hiểu trước khi làm dịu cơn khát bằng đồ uống không cồn

Ngày 16 tháng 9 năm 2021

Mọi người tiếp cận đồ uống không cồn khi đang khát, nhưng họ không nhất thiết phải mua một cách tùy hứng. Cho dù họ chuẩn bị mua một lon soda khi đang làm việc vặt hoặc đang dự trữ nước trái cây và cà phê cho gia đình, những người mua hàng đã tìm hiểu một cách kỹ càng trước khi mua đồ uống không cồn.

Amazon Ads và Kantar gần đây đã khảo sát 500 người mua hàng ở Mexico để biết được họ tìm hiểu về đồ uống không cồn trước khi mua hàng ở đâu và như thế nào. Những người tham gia khảo sát đã mua đồ uống không cồn cả trong và ngoài Amazon và đã truy cập vào các trang đồ uống không cồn trên Amazon.com và Amazon.com.mx trong suốt ba tháng qua. Đây là những gì chúng tôi đã tìm hiểu được về đường dẫn mua hàng của họ.

Nhiều giao dịch mua đồ uống không cồn diễn ra ngoài Amazon

Khảo sát cho thấy 89% giao dịch mua đồ uống không cồn diễn ra bên ngoài Amazon.1

Thế nhưng Amazon có thể đóng vai trò trong việc khám phá đồ uống không cồn

Tuy nhiên, Amazon chiếm vai trò quan trọng trong các hành trình mua sắm đồ uống không cồn. Người mua hàng ở Mexico đang khám phá, tìm hiểu và đánh giá đồ uống không cồn trên Amazon – ngay cả khi cuối cùng họ không mua tại gian hàng của chúng tôi.

Nghiên cứu cho thấy 50% người mua hàng được khảo sát đã mua đồ uống không cồn trực tuyến và 50% người mua trực tiếp đã truy cập Amazon.com hoặc Amazon.com.mx trước khi mua đồ uống.2

Ngoài ra, Amazon giúp thúc đẩy khám phá đồ uống không cồn. Chúng tôi nhận thấy rằng 75% tất cả những người mua hàng đồ uống không cồn được khảo sát đã khám phá một thương hiệu hoặc sản phẩm mới trên Amazon. Và 86% trả lời rằng họ đã khám phá một thương hiệu đồ uống không cồn mới trên Amazon trực tuyến và cuối cùng đã mua tại Amazon hoặc tại một nhà bán lẻ khác.3

Đối với các thương hiệu đồ uống không cồn đang tìm cách giới thiệu sản phẩm đến với những người mua hàng nước giải khát, khảo sát cho thấy rằng Sponsored Brands, Sponsored Display, Sponsored Productsquảng cáo video đều giúp tăng khả năng khám phá đồ uống không cồn trên Amazon. Trên thực tế, 92% người mua đồ uống không cồn được khảo sát đã truy cập Amazon trực tuyến nhắc lại việc đã nhìn thấy quảng cáo, trong đó Sponsored Brands và quảng cáo video có tác động mạnh nhất.4 Các thương hiệu nên nhớ rằng ngay cả khi khách hàng đang mua ngoại tuyến đồ uống không cồn, kết nối với người mua hàng trực tuyến trong suốt hành trình của họ vẫn có thể có hiệu quả.

Người mua hàng đồ uống không cồn tìm hiểu trước khi mua

Dù đồ uống không cồn có vẻ như là mặt hàng được mua tùy hứng - chọn ra đồ uống bạn thấy hứng thú – người mua hàng vẫn tìm hiểu các sản phẩm này trước khi mua.

Trong số tất cả những người mua hàng đồ uống không cồn được khảo sát đã tìm hiểu trực tuyến trước khi mua hàng, 77% đã truy cập trang web hoặc ứng dụng của gian hàng, 74% đã truy cập trang web hoặc ứng dụng của thương hiệu đồ uống, 69% đã truy cập trang web hoặc ứng dụng của gian hàng trực tuyến, 68% đã truy cập trang web hoặc ứng dụng của Amazon và 62% tìm hiểu trên mạng xã hội.5 Những người mua sắm đó đã so sánh giá cả và cố gắng tìm ra ưu đãi tốt nhất hoặc khuyến mãi tốt nhất (58%), tìm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ (45%), tìm kiếm các sản phẩm có nội dung đề xuất hoặc xếp hạng tốt nhất (44%) hoặc so sánh các thuộc tính giữa các thương hiệu và sản phẩm (27%).6

Bài học rút ra? Khách hàng truy cập nhiều kênh trước khi mua hàng, nhiều kênh trong số này là trực tuyến. Vì vậy, các nhà quảng cáo nên cố gắng cung cấp cho khách hàng thông tin họ đang tìm kiếm: giá cả, sự khác biệt, xếp hạng hoặc nội dung đề xuất từ những người mua hàng khác tại mỗi tương tác.

Amazon có thể giúp cung cấp thông tin cho người mua hàng đồ uống không cồn

Người mua hàng thấy Amazon hữu ích trong việc tìm hiểu đồ uống không cồn: 62% người mua hàng trực tiếp được khảo sát nhận thấy Amazon cực kỳ hoặc rất hữu ích và 74% người mua hàng trực tuyến được khảo sát nhận thấy Amazon cực kỳ hoặc rất hữu ích.7

Nhiều người mua hàng được khảo sát của chúng tôi đã truy cập Amazon để tìm hiểu thêm thông tin sau khi họ đã bắt đầu tìm hiểu. Trong số những người mua đồ uống không cồn đã truy cập gian hàng Amazon, 46% mới bắt đầu tìm hiểu, 56% đã tìm hiểu nhưng cần thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định và 15% đã sẵn sàng mua.8

Trong số những người mua hàng đồ uống không cồn đã truy cập gian hàng trực tuyến của Amazon, 49% nói rằng Amazon đã cung cấp thêm thông tin để giúp họ cảm thấy tự tin trong việc mua hàng, 36% nói rằng Amazon đã giúp họ tìm thấy một sản phẩm mới mà họ chưa cân nhắc và 35% nói rằng họ chưa quyết định về những gì cần mua và Amazon đã cung cấp thêm thông tin.9 Khi duyệt xem trên Amazon, 59% người mua đồ uống không cồn được ghi nhận là đã truy cập các trang kết quả mua sắm của Amazon, 55% đã đến các trang chi tiết sản phẩm, 48% đã đến các trang danh mục đồ uống không cồn và 31% đã truy cập gian hàng của thương hiệu.10

Trong số tất cả những người mua đồ uống không cồn tìm kiếm sản phẩm trên Amazon, 91% được ghi nhận là đã mua một mặt hàng ngay lập tức hoặc trong vòng vài ngày kể từ khi truy cập Amazon.11

Những phát hiện này chỉ ra rằng mặc dù mua đồ uống không cồn có vẻ như là một quyết định mà người mua hàng đưa ra trong thời điểm họ khát, họ vẫn tìm hiểu đáng kể để tìm ra thức uống phù hợp với mức giá tốt nhất trước khi mua. Hành trình mua sắm của họ trải dài qua nhiều kênh khác nhau và Amazon có thể đóng một vai trò quan trọng, ngay cả khi khách hàng cuối cùng lại mua hàng ở nơi khác. Cân nhắc sử dụng các sản phẩm như Sponsored Brands, Sponsored Display, Sponsored Products và quảng cáo video để tiếp cận khách hàng theo đường dẫn mua hàng của họ và cung cấp thông tin: mức giá, điểm khác biệt của thương hiệu để giúp họ quyết định mua gì.

1-11“Xác định vai trò của Amazon trong đường dẫn mua hàng đồ uống không cồn ở Mexico”,
Amazon Ads/Kantar, 2021.