Thông tin chi tiết mới về hiệu suất dành cho Gian hàng

Ngày 16 tháng 3 năm 2018

Tác giả: Lauren Tran
Giám đốc Tiếp thị Nội dung

Gian hàng giúp người bán và các nhà cung cấp giới thiệu câu chuyện thương hiệu và danh mục sản phẩm tới các nhóm khách hàng chọn lọc. Giờ đây, các chủ Gian hàng có thể truy cập trang tổng quan mới với đầy đủ các chỉ số để có được kết quả phân tích chuyên sâu hơn về hiệu suất tổng thể của Gian hàng.

Nếu bạn là chủ Gian hàng, bạn có thể truy cập vào trang tổng quan mới tại thẻ Thông tin chi tiết trong giao diện của Gian hàng để phân tích số lượt truy cập, số lượt xem trang, số lượt xem trang trên mỗi khách truy cập, doanh số và các đơn vị doanh số theo ngày. Dữ liệu được thể hiện theo trang và nguồn lưu lượng truy cập, giúp bạn nắm được cách tối ưu hóa chiến lược tiếp thị và xác định các cơ hội mới để thúc đẩy lưu lượng truy cập vào Gian hàng.

Khám phá một số nguồn lưu lượng truy cập hàng đầu

Chủ Gian hàng có thể tìm hiểu những nguồn nào đem lại số lượt xem trang Gian hàng và doanh số nhiều nhất – bao gồm số lượt truy cập Amazon không phải trả tiền, Sponsored Brands (trước đây là Quảng cáo tìm kiếm theo tiêu đề) hoặc các nguồn bên ngoài như các kênh mạng xã hội. Bạn cũng có thể tạo thẻ nguồn cho URL tới Gian hàng của mình và sử dụng thẻ này để đo lường lưu lượng truy cập từ một số nguồn cụ thể bên ngoài.

Dữ liệu được làm mới hàng ngày và có sẵn vào ngày tiếp theo để bạn kiểm tra số lượt xem và số lượt truy cập hàng ngày cũng như số đơn vị và doanh số được phân bổ sau hai ngày. Chẳng hạn, nếu ngày xem là Thứ tư thì bạn sẽ có thể xem số lượt xem và số lượt truy cập hàng ngày từ Thứ 3 trở lại và xem số đơn vị và doanh số bán hàng được phân bổ từ Thứ 2 trở lại.

Tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất của Gian hàng

Bạn có thể chuyển chế độ xem trong trang tổng quan với các chế độ xem Tổng quan, xem Lưu lượng truy cập, Doanh số bán hàng, các Trang và các Nguồn để phân tích các chỉ số dưới dạng đồ thị.

Dữ liệu có sẵn theo ngày hoặc trong một khoảng thời gian được chọn và có thể xuất dưới dạng tệp CSV.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn, sau đó truy cập thẻ Thông tin chi tiết trong giao diện của Gian hàng để bắt đầu sử dụng bảng điều khiển hoặc đăng ký để tạo Gian hàng ngay hôm nay.