Tính năng mới: Quản lý nhiều tài khoản quảng cáo trong một trang tổng quan duy nhất

Cập nhật ngày 13 tháng 7 năm 2022 | Tác giả:

Pratham Sarin
Giám đốc Sản phẩm cấp cao

Hiện đã có Tài khoản người quản lý dành cho người bán hàng, nhà cung cấp, tác giả trên Kindle Direct Publishing (KDP), nhà quảng cáo có tài khoản Amazon DSP và các đại lý trong bảng điều khiển quảng cáo Amazon Ads. Với tài khoản người quản lý, nhà quảng cáo và các đại lý của họ có thể liên kết nhiều tài khoản quảng cáo để họ có thể quản lý người dùng, xử lý việc lập hóa đơn* và xem các cảnh báo cấp tài khoản, thông tin chi tiết và chỉ số hiệu suất trong một trang tổng quan duy nhất.

Ảnh chụp màn hình của menu thả xuống trong tài khoản người quản lý

Tôi có thể liên kết những tài khoản nào?

  • Chế độ xem tổng hợp cho nhà quảng cáo: Nếu bạn là đại lý quảng cáo hoặc nhà quảng cáo điều hành tài khoản quảng cáo người bán hàng, nhà cung cấp và/hoặc DSP thì giờ đây, bạn có thể sử dụng tài khoản người quản lý để xem tổng hợp các chỉ số, tóm tắt thanh toán và quản lý người dùng.
  • Quảng cáo trên nhiều quốc gia: Nếu bạn hoạt động ở nhiều quốc gia thì giờ đây, bạn có thể liên kết nhiều tài khoản cho từng quốc gia vào một tài khoản người quản lý toàn cầu duy nhất. Chẳng hạn, bạn có thể liên kết các tài khoản cho Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Vương Quốc Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Úc và Nhật Bản vào một tài khoản người quản lý duy nhất.
Xem cách chọn tài khoản từ bất kỳ thị trường nào trong thẻ “Tài khoản của bạn”

Liên kết các tài khoản mà bạn có quyền truy cập trên khắp các thị trường và các chương trình quảng cáo

Lợi ích của tài khoản người quản lý là gì?

Tài khoản người quản lý cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về các cảnh báo và thông tin chi tiết đối với tất cả các tài khoản liên kết của bạn. Xuất các chỉ số, chẳng hạn như doanh số, mức chi tiêu, đơn hàng, tỷ lệ nhấp, số lượt hiển thị, khách hàng mới đối với thương hiệu, lượt nhấp chuột và chi phí mỗi lần nhấp chuột, dưới dạng tệp tin CSV để giúp bạn nắm được hiệu suất chiến dịch cho tất cả các tài khoản liên kết của mình. Sử dụng tính năng sắp xếp để nhanh chóng xác định xem tài khoản có hoạt động như mong đợi hay không. Dễ dàng xem và thực hiện hành động với các cảnh báo, chẳng hạn như thanh toán đến hạn và tạm ngưng tài khoản.

Ảnh chụp màn hình trang tổng quan tài khoản người quản lý

Trang tổng quan tài khoản người quản lý

Lập hóa đơn và thanh toán*: Bây giờ bạn có thể xem danh sách tổng hợp của các hành động thanh toán trên trang lập hóa đơn và thanh toán. Sử dụng trang tổng quan thanh toán, bạn có thể xem trạng thái thanh toán, số tiền đến hạn và hóa đơn chưa thanh toán đối với tất cả các tài khoản. Bộ phận quản lý tài chính của bạn có thể xem và xuất tất cả các thông tin chi tiết của hóa đơn chưa thanh toán (thị trường, tên tài khoản, tên công ty, ngày đáo hạn hóa đơn, số tiền chưa thanh toán, v.v.) trong tệp tin CSV đối với tất cả các tài khoản. Nhấp vào trang lập hóa đơn và thanh toán của các tài khoản cá nhân để hoàn tất thanh toán.

*Trang tổng quan lập hóa đơn và thanh toán hiện không có sẵng cho tài khoản Amazon DSP.

Ảnh chụp màn hình của thanh toán tài khoản người quản lý và trang tổng quan

Quản lý quyền truy cập: Chỉ trong vài lượt nhấp chuột, bạn có thể thêm quảng cáo hoặc xóa tài khoản và cấp quyền truy cập cho các thành viên trong nhóm của mình.

Ảnh chụp màn hình của trang tổng quan tài khoản người quản lý truy cập tài khoản

Tôi có thể bắt đầu thế nào?

Tính năng này hiện khả dụng cho tất cả người dùng bảng điều khiển quảng cáo đang quản lý nhiều tài khoản. Để bắt đầu, hãy đăng nhập vào bảng điều khiển quảng cáo bằng thông tin đăng nhập hiện có của bạn. Tạo tài khoản người quản lý bằng cách chọn tên, chọn loại tài khoản và liên kết các tài khoản của bạn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang trợ giúp của chúng tôi.

Lưu ý: Thông tin về thương hiệu trong ảnh chụp màn hình là hư cấu và chỉ dùng cho mục đích minh họa.