Các tính năng mới của Sponsored Display giúp thương hiệu tiếp cận các đối tượng trong hành trình mua sắm và giải trí của họ

Ngày 29 tháng 10 năm 2021

Trong suốt hội nghị unBoxed 2021, diễn ra từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10, Amazon Ads đã giới thiệu một tập hợp các tính năng Sponsored Display có thể giúp thương hiệu quảng bá, giao tiếp và kết nối sản phẩm của họ với khách hàng theo những cách mới.

Thu hút lại người mua hàng bằng cách tiếp thị lại với người mua hàng

Khách hàng thường thích khám phá các sản phẩm mới từ các thương hiệu mà họ đã từng mua và quen thuộc. Với ý nghĩ đó, Amazon Ads đã mở rộng Các đối tượng được xây dựng tùy chỉnh của Sponsored Display với tiếp thị lại với người mua hàng. Tiếp thị lại với người mua hàng giúp nhà quảng cáo tiếp cận các đối tượng dựa trên lịch sử hoạt động mua hàng và mua sắm trên Amazon. Điều này nghĩa là các thương hiệu có sức mạnh thúc đẩy việc mua lại các sản phẩm và đồng thời xây dựng khách hàng thân thiết. Các thương hiệu có thể sử dụng tính năng này để tiếp thị lại cho đối tượng đã mua hàng trước đây về các sản phẩm quảng bá của họ, các sản phẩm phổ biến khác và các sản phẩm từ danh mục bán lẻ cụ thể.

Tiếp thị lại với người mua hàng giúp thương hiệu kết nối với khách hàng theo những cách có chủ ý và phù hợp hơn. Nhà quảng cáo có thể tùy chỉnh chiến dịch bằng các tinh chỉnh như điểm giá, thương hiệu và xếp hạng sao. Ngoài ra, Amazon Ads cũng sẽ ra mắt giai đoạn xem lại tùy chỉnh cho các Đối tượng được xây dựng tùy chỉnh khả dụng cho cả chức năng tiếp thị lại với người xem và tiếp thị lại với người mua hàng. Với tính năng này, nhà quảng cáo có thể xác định thêm các đối tượng mà họ muốn tiếp cận.

Kết nối với các đối tượng khách hàng qua sự tối ưu hóa giá thầu

Thậm chí còn có nhiều cách để kết nối với các đối tượng khách hàng có liên quan. Amazon Ads đã mở rộng chức năng kiểm soát đặt giá thầu cho quảng cáo Sponsored Display. Tối ưu hóa giá thầu tùy chỉnh cho phép các nhà quảng cáo tiếp cận nhiều hơn với các đối tượng có liên quan trong suốt hành trình mua sắm và giải trí của họ. Nhà quảng cáo ở các khu vực cụ thể có thể chọn “Tối ưu hóa cho lượt hiển thị có thể được nhìn thấy” để nâng cao nhận thức về sản phẩm và tiếp cận khách hàng có liên quan.

Bằng cách sử dụng Tối ưu hóa cho lượt hiển thị có thể được nhìn thấy, nhà quảng cáo có thể mở rộng phạm vi tiếp cận, giá trị cũng như nâng cao nỗ lực xem xét và nhận thức bằng cách phân bổ Nhấp chuột + Lượt xem, thanh toán cho giá trị bằng chi phí cho mỗi một nghìn lượt hiển thị có thể được nhìn thấy (vCPM). Báo cáo Sponsored Display có thể giúp các nhà quảng cáo tối ưu hóa các chiến dịch và có thêm thông tin chi tiết về các đối tượng có liên quan cho các chiến dịch của họ.

Tối đa hóa quảng cáo thương hiệu bằng cách sử dụng Quảng cáo được tối ưu hóa động

Quảng cáo Sponsored Display đang phát triển với các tính năng động và đáp ứng hơn nữa. Quảng cáo được tối ưu hóa động của Amazon Ads sử dụng thuật toán học máy để phân phối các quảng cáo có khả năng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhà quảng cáo bằng các thông tin đầu vào như sản phẩm, vị trí, nhà xuất bản và thậm chí các kiểu đối tượng khách hàng có khả năng xem quảng cáo của thương hiệu. Điều này cũng cho phép quảng cáo của nhà quảng cáo được tối ưu hóa với nhiều kích thước trên các thiết bị và nhà xuất bản, ở mọi nơi khách hàng dành thời gian. Ngoài ra, các yếu tố quảng cáo như tiêu đề sản phẩm, giá cả, logo thương hiệu, lời kêu gọi hành động của Amazon và nhiều yếu tố khác sẽ được kết hợp và biến đổi để giúp nhà quảng cáo đạt được mục tiêu của chiến dịch và cung cấp quảng cáo có khả năng đáp ứng được nhu cầu của nhà quảng cáo.

Bạn muốn khám phá các bản phát hành sản phẩm khác từ hội nghị unBoxed 2021? Hãy tìm hiểu kỹ toàn bộ thông tin của chúng tôi để khám phá nhiều công cụ quảng cáo và tiếp thị. Đồng thời, tìm hiểu về các xu hướng và ý tưởng được thảo luận bởi các chuyên gia Amazon Ads và các nhà lãnh đạo thương hiệu khác.