Phát triển doanh nghiệp với Sponsored Display

Cập nhật ngày 17 tháng 11 năm 2021

Với Sponsored Display, một giải pháp quảng cáo tự phục vụ giúp phát triển doanh nghiệp bằng cách tiếp cận các đối tượng khách hàng có liên quan ở mọi nơi họ dành thời gian, các nhà quảng cáo có nhiều quyền lợi hơn bao giờ hết khi làm việc với Amazon Ads. Sponsored Display hiện khả dụng cho tất cả người bán hàng chuyên nghiệp đăng ký Amazon Brand Registry, các nhà cung cấp và các đại lý bán hàng trên Amazon.

Chúng tôi đã xây dựng Sponsored Display để cho phép người bán hàng trên Amazon mở rộng phạm vi tiếp cận và kết quả bằng cách sử dụng quảng cáo hiển thị dễ dàng tạo và quản lý. Với Sponsored Display, bạn có thể làm tăng nhận thức và nhu cầu về sản phẩm của mình trên web bằng cách tiếp cận với các đối tượng phù hợp với việc kinh doanh của bạn, ngoài những người tích cực mua sắm trên Amazon. Chỉ trong vài lượt nhấp chuột, bạn có thể tạo các chiến dịch quảng cáo Sponsored Display để quảng bá toàn bộ danh mục sản phẩm với các quảng cáo được tạo tự động và được tối ưu hóa về hiệu suất sau đó.

Các nhà quảng cáo ở Hoa Kỳ có thể truy cập vào đối tượng Quảng cáo hiển thị sản phẩm và các tính năng nhắm mục tiêu theo sản phẩm trong Sponsored Display. Tất cả các chiến dịch Quảng cáo hiển thị sản phẩm là một phần của Sponsored Display mà không cần thêm bất kỳ thao tác nào.

Tìm hiểu thêm về Sponsored Display.