Ra mắt quảng cáo được tài trợ và Gian hàng tại Brazil

Ngày 16 tháng 12 năm 2020

Sponsored Products, Sponsored BrandsStores nay đã ra mắt tại Brazil. Bộ giải pháp quảng cáo này có thể giúp người bán và nhà cung cấp đủ điều kiện đạt được mục tiêu kinh doanh của họ trên Amazon.com.br, bao gồm tăng trưởng doanh thu và kết nối với người mua hàng.

Dịp lễ là một cơ hội tuyệt vời để sử dụng quảng cáo được tài trợ vì khách hàng truy cập Amazon để mua quà tặng, nhu yếu phẩm và một thứ gì đó cho bản thân họ. Quảng cáo được tài trợ có thể giúp tăng mức độ hiển thị cho những chương trình ưu đãi và giảm giá trong dịp lễ, mở rộng quy mô ra mắt sản phẩm mới hoặc quảng bá các sản phẩm và thương hiệu cho khách hàng mới ở Brazil.

Sponsored Products

Nếu mục tiêu của bạn là tăng doanh số, tăng cường mức độ hiển thị của ưu đãi hoặc ra mắt sản phẩm mới ở Brazil, Sponsored Products có thể giúp thúc đẩy khả năng khám phá và doanh số của các sản phẩm riêng lẻ. Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trong kết quả mua sắm và trên các trang sản phẩm vì người mua hàng đang tìm kiếm các sản phẩm giống của bạn trên Amazon.com.br.

Ví dụ về vị trí của Sponsored Products

Sponsored Brands

Nếu mục tiêu của bạn là kết nối với người mua hàng và xây dựng thương hiệu của bạn ở Brazil, Sponsored Brands có thể giúp bạn gia tăng nhận thức và mức độ cân nhắc với các quảng cáo tùy chỉnh về thương hiệu và sản phẩm của bạn. Ngoài các vị trí trên kết quả mua sắm và trang chi tiết sản phẩm, Sponsored Brands còn cung cấp cho bạn khả năng quảng cáo ở các vị trí nổi bật đầu kết quả tìm kiếm. Khi người mua hàng nhấp vào quảng cáo của bạn, họ sẽ được chuyển đến một trang đích tùy chỉnh hoặc Gian hàng của bạn.

Ví dụ về vị trí của Sponsored Brands

Gian hàng

Gian hàng là đích đến tự phục vụ mà bạn có thể tạo miễn phí cho thương hiệu của mình trên Amazon1, qua đó có thể truyền cảm hứng, cung cấp thông tin và giúp khách hàng khám phá thương hiệu và các sản phẩm của bạn. Với Gian hàng, thương hiệu của bạn sẽ có một đích đến riêng trên Amazon.com.br để trưng bày các sản phẩm và kể câu chuyện về thương hiệu của bạn.

Xây dựng đích đến riêng của bạn tại Amazon với Gian hàng (ví dụ)

Dù bạn là người mới hay người đã có kinh nghiệm bán hàng trên Amazon.com.br, quảng cáo được tài trợ có thể giúp bạn phát triển hoạt động kinh doanh ở Brazil. Để biết thêm thông tin về Sponsored Products, Sponsored Brands và Stores, hãy truy cập trang web của chúng tôi hoặc đăng ký.

1Những người đã bán hàng trên Amazon có thể tạo Gian hàng miễn phí ở thị trường mà họ muốn quảng cáo. Trong các trường hợp khác, phí bán hàng sẽ được áp dụng.