Giới thiệu trải nghiệm trang web toàn cầu mới từ Amazon Advertising

Ngày 20 tháng 10 năm 2020

Nếu gần đây bạn đã truy cập trang web Amazon Advertising, bạn có thể nhận thấy trang web có vài điểm thay đổi. Chúng tôi đã cập nhật advertising.amazon.com thành một trang web toàn cầu duy nhất dành cho các nhà quảng cáo ở tất cả các quốc gia.* Vì vậy, bất kể bạn quảng cáo ở đâu, bạn đều có thể tìm hiểu về bộ giải pháp hoàn chỉnh của chúng tôi, tìm các tài nguyên giáo dục về sản phẩm của chúng tôi và đăng nhập hoặc đăng ký quảng cáo - tất cả tại cùng một địa điểm.

Tìm hiểu thêm về một số tính năng của trang web toàn cầu mới:

Trải nghiệm tập trung

Chúng tôi làm việc với các nhà quảng cáo trên toàn thế giới. Với lượng đối tượng toàn cầu ngày càng tăng, chúng tôi quyết định phát triển trang web của mình thành trải nghiệm toàn cầu đơn giản hơn, dễ sử dụng hơn. Cho dù bạn đang quảng cáo ở một quốc gia hay hàng chục quốc gia, bạn có thể sử dụng một địa chỉ duy nhất – advertising.amazon.com – để đăng nhập hoặc đăng ký quảng cáo ở tất cả các địa điểm đó.

Việc chọn ngôn ngữ hiển thị trên trang web cũng rất dễ dàng. Bộ chọn ngôn ngữ có sẵn ở trên cùng bên phải của thanh điều hướng, trên mỗi trang và cung cấp cho bạn hàng chục ngôn ngữ để lựa chọn. Chỉ cần nhấp vào ngôn ngữ ưa thích của bạn và tự động dịch toàn bộ trang Amazon Advertising.

Lựa chọn sản phẩm dựa trên mục tiêu

Để giúp bạn nhanh chóng tìm thấy những gì bạn cần, trang chủ cung cấp một menu nơi bạn có thể chọn quốc gia bạn đang quảng cáo và mục tiêu bạn muốn đạt được. Bạn sẽ được hiển thị các sản phẩm quảng cáo đáp ứng tiêu chí của mình và có thể truy cập các trang để tìm hiểu thêm về các tiêu chí này – mà không cần rời khỏi trang. Mỗi trang cũng chứa một biểu đồ hiển thị các quốc gia nơi sản phẩm được cung cấp, giúp bạn dễ dàng biết được bạn có thể sử dụng những sản phẩm nào.

Bộ sưu tập các tài nguyên có thể tùy chỉnh

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về các sản phẩm của chúng tôi, hãy truy cập thư viện để truy cập tất cả các tài nguyên giáo dục của chúng tôi, chẳng hạn như hướng dẫn về cách sử dụng các giải pháp quảng cáo, nghiên cứu điển hình giới thiệu câu chuyện thành công của các nhà quảng cáo và hội thảo trực tuyến nơi bạn có thể tìm hiểu trực tiếp từ các đại diện Amazon Advertising. Thư viện cung cấp một loạt các bộ lọc cho phép bạn thu hẹp các tài liệu dựa trên quốc gia, sản phẩm quảng cáo và nhiều hơn thế nữa, từ đó bạn có thể nhanh chóng phân loại và tìm thấy thông tin bạn cần.

Để tìm hiểu thêm hoặc bắt đầu, hãy truy cập advertising.amazon.com.

*Các nhà quảng cáo có trụ sở tại Trung Quốc được mời truy cập advertising.amazon.cn, là trang web bản địa hóa được thiết kế riêng cho trải nghiệm quảng cáo tại Trung Quốc.