Khám phá trải nghiệm quản lý quảng cáo nâng cao cho tài khoản người bán

Ngày 23 tháng 9 năm 2020

Tác giả: Hilla Gershon
Quản lý Sản phẩm Cấp cao

Người bán hàng sử dụng Seller Central cho các hoạt động quảng cáo có thể nhận thấy trải nghiệm của họ đã có sự thay đổi. Tất cả các chức năng quản lý quảng cáo – bao gồm các chiến dịch quảng cáo được tài trợ, Stores và báo cáo – đã chuyển từ Seller Central sang bảng điều khiển quảng cáo có thể truy cập từ trang web Amazon Ads.

Chúng tôi đã tiếp thu phản hồi của bạn về cách bạn muốn truy cập chiến dịch, báo cáo và cài đặt tài khoản. Thay đổi này sẽ mang đến cách theo dõi liền mạch hơn về các tùy chọn chiến dịch để bạn có thể tìm thấy những gì mình cần nhanh hơn và quảng cáo hiệu quả hơn. Dưới đây là tổng quan về các tính năng chúng tôi đã mang đến thông qua sự thay đổi này.

Điều hướng dễ dàng hơn

Bảng điều khiển hiển thị menu điều hướng ở bên trái khi bạn đăng nhập vào bảng điều khiển quảng cáo và di chuột lên biểu tượng menu. Trong đó, bạn có thể tìm thấy lối truy cập nhanh vào các chiến dịch, Gian hàng, báo cáo và thao tác hàng loạt. Giờ đây phương thức thanh toán và chi trả cũng nằm trong một vị trí tập trung duy nhất.

Menu điều hướng trên trang web Amazon Ads
Trang chiến dịch trên trang web Amazon Ads

Các tính năng thông báo và hỗ trợ mới

Trong bảng điều khiển quảng cáo, bạn có quyền truy cập vào các tính năng dành riêng cho bảng điều khiển. Các tính năng này bao gồm thông báo theo thời gian thực về các chiến dịch đang hoạt động, một vị trí chuyên dụng để nhận sự hỗ trợ riêng cho nhà quảng cáo và khả năng chuyển đổi liền mạch giữa mọi các tài khoản trong cùng một khu vực.

Tính năng chuyển đổi tài khoản trên trang web Amazon Ads
Lựa chọn ngôn ngữ trên trang web Amazon Ads
Tab thông báo trên trang web Amazon Ads

Những điều khác bạn cần biết

  • Chỉ có trình quản lý quảng cáo, bao gồm các chiến dịch quảng cáo được tài trợ, Gian hàng, báo cáo quảng cáo, cài đặt thanh toán và chi trả mới được chuyển sang bảng điều khiển quảng cáo. Tất cả các cài đặt và thông tin của bạn vẫn được giữ nguyên ở cả Seller Central và bảng điều khiển quảng cáo.
  • Bạn có thể dễ dàng truy cập bảng điều khiển quảng cáo từ menu trong Seller Central và quay lại Seller Central bất cứ lúc nào từ menu điều hướng của bảng điều khiển quảng cáo.
  • Thông tin đăng nhập của bạn vẫn như cũ – không cần có thêm tài khoản khác.
  • Bạn có một vị trí chuyên dụng để nhận sự hỗ trợ từ các chuyên gia quảng cáo. Các trường hợp quảng cáo sẽ xuất hiện ở cả Seller Central và trong bảng điều khiển quảng cáo.

Bạn vẫn chưa quảng cáo? Đăng ký để bắt đầu.