Cách công ty Hershey tiếp cận thêm đối tượng với quảng cáo truyền hình trực tuyến

NGÀY 6 THÁNG 02 NĂM 2020

Tác giả: Kat Vasilopoulos
Giám đốc tiếp thị sản phẩm cấp cao

Công ty Hershey được thành lập cách đây 125 năm bởi Milton Hershey, một người tin tưởng vào sức mạnh của mối kết nối giữa con người. Và dẫu đã có nhiều thay đổi kể từ thời ông Milton Hershey thành lập công ty, một điều vẫn giữ nguyên, đó là thương hiệu tập trung vào việc kết nối với khách hàng.

Trong nhiều năm, một trong những phương pháp chính công ty Hershey sử dụng để truyền đạt thông điệp của mình là TV tuyến tính. Nhưng khi khán giả bắt đầu dùng nhiều thiết bị để xem nội dung, thương hiệu nhận ra rằng họ không thể chỉ tiếp cận đối tượng bằng mỗi TV tuyến tính được nữa. Công ty cần phải tìm cách mới để truyền đạt câu chuyện thương hiệu tới các đối tượng khó tiếp cận này trong những thời điểm quan trọng trong mùa.

quoteUpThách thức đối với chúng tôi trong bối cảnh truyền thông hiện tại... là làm thế nào để mở rộng phạm vị tiếp cận của chiến dịch truyền hình tuyến tính của chúng tôi.quoteDown
– Charlie Chappell, Trưởng phòng kế hoạch truyền thông và phương tiện tích hợp, công ty Hershey

Công ty Hershey bắt đầu sử dụng Quảng cáo truyền hình trực tuyến Amazon, đôi khi còn được gọi là video over-the-top (OTT), và phát hiện rằng loại quảng cáo này có thể nâng cao nhận thức thương hiệu của họ ở quy mô lớn mà vẫn thu hút được các đối tượng có liên quan dựa trên thông tin chi tiết bên thứ nhất của Amazon. Và nhờ quyền sử dụng không gian quảng cáo độc quyền như IMDb TV, công ty có thể mở rộng phạm vi tiếp cận của chiến dịch truyền hình tuyến tính tới nhóm đối tượng mà công ty có lẽ đã bỏ lỡ nếu chỉ dùng truyền hình tuyến tính.

quoteUpVới [uảng cáo truyền hình trực tuyến] của Amazon, chúng tôi thực sự có thể [tiếp cận] thêm các nhóm đối tượng mà chúng tôi không thể tiếp cận được chỉ với truyền hình tuyến tính.quoteDown
– Charlie Chappell, Trưởng phòng kế hoạch truyền thông và phương tiện tích hợp, công ty Hershey

Xem video dưới đây để biết thêm về cách công ty Hershey đang sử dụng quảng cáo truyền hình trực tuyến Amazon để thu hút thêm đối tượng và kể câu chuyện thương hiệu của mình.

Liên hệ chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu cách Amazon Advertising có thể giúp bạn đạt được mục tiêu tiếp thị của mình.