Chuẩn bị sẵn sàng cho Giải thưởng đối tác Amazon Ads năm 2022 và gặp gỡ những người chiến thắng năm 2021

Ngày 11 tháng 04 năm 2022

Giải thưởng đối tác Amazon Ads là một chương trình nhằm tôn vinh, vinh danh và chúc mừng những nỗ lực sáng tạo mà các đối tác của chúng tôi mang đến cho khách hàng. Giải thưởng đối tác ghi nhận các chiến dịch có tầm nhìn xa, đồng thời nêu bật sự nhạy bén về chiến thuật và công nghệ của các đối tác trên bộ giải pháp Amazon Ads của chúng tôi. Đây là cơ hội để các đại lý và nhà cung cấp giải pháp thể hiện khả năng của mình thông qua các quảng cáo xuất sắc của họ.

Vào năm 2021, Amazon Ads đã ra mắt Giải thưởng đối tác lần thứ nhất, ghi nhận sự đóng góp của các đối tác đã đăng ký Mạng lưới đối tác Amazon Ads, những đối tác đã mang lại sự sáng tạo, đổi mới và xuất sắc cho khách hàng của họ ở Vương quốc Anh trên bốn hạng mục giải thưởng: Xây dựng thương hiệu, Tăng trưởng hiệu suất, Công nghệ quy mô lớn và Đổi mới.

Gặp gỡ người chiến thắng Giải thưởng đối tác năm 2021

Giải thưởng xây dựng thương hiệu: Amerge Ltd.

Một cuộc phỏng vấn với đối tác chiến thắng Giải thưởng xây dựng thương hiệu năm 2021, Amerge Ltd.

Giải thưởng tăng trưởng hiệu suất: Vyper Global

Một cuộc phỏng vấn với đối tác chiến thắng Giải thưởng tăng trưởng hiệu suất năm 2021, Vyper Global.

Giải thưởng công nghệ quy mô lớn: Amerge Ltd.

Một cuộc phỏng vấn với đối tác chiến thắng Giải thưởng công nghệ quy mô lớn năm 2021, Amerge, Ltd.

Giải thưởng đổi mới: Nozzle

Một cuộc phỏng vấn với đối tác chiến thắng Giải thưởng đổi mới năm 2021, Nozzle.

Giải thưởng đối tác Amazon Ads năm 2022

Căn cứ vào tầm nhìn, các đối tác của Amazon Ads cung cấp các chiến lược và công cụ kỹ thuật độc đáo để tạo ra các chiến dịch tiên phong, giúp các nhà quảng cáo giới thiệu câu chuyện của họ một cách sống động trên Amazon. Năm trước, chúng tôi đã chứng kiến các chiến dịch đột phá, và chúng tôi tin rằng tất cả những nỗ lực tuyệt vời đó xứng đáng được ghi nhận. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất vui mừng thông báo Giải thưởng đối tác sẽ trở lại vào năm 2022. Chúng tôi rất mong được tiếp tục chia sẻ và tôn vinh các chiến dịch đổi mới và sáng tạo mà các đối tác Amazon Ad cung cấp cho khách hàng quảng cáo của họ.

Đăng ký tham dự Giải thưởng đối tác Amazon Ads năm 2022 sẽ mở vào tháng 05. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin về các hạng mục và thông tin chi tiết cách thức đăng ký cho giải thưởng năm nay.

Để tìm hiểu về chương trình Giải thưởng đối tác Amazon Ads, hãy truy cập vào trang chủ Giải thưởng đối tác của chúng tôi.