Mở rộng phạm vi tiếp cận của các chiến dịch truyền hình tuyến tính với quảng cáo truyền hình trực tuyến

Ngày 12 tháng 4 năm 2021 | Tác giả: Maggie Zhang, Giám đốc bộ phận Đo lường mức độ thành công

Đằng sau các buổi phát trực tiếp: Trong loạt blog này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết và tìm hiểu về các xu hướng mới nhất đang định hình quảng cáo truyền hình trực tuyến.

Trong 2 năm tới, số lượng các hộ gia đình sử dụng dịch vụ truyền hình không trả phí tại Hoa Kỳ sẽ vượt số lượng hộ gia đình sử dụng dịch vụ truyền hình có trả phí1 khi nhiều người xem chuyển sang phát trực tuyến. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà quảng cáo sẽ phải cân nhắc lại các chiến lược truyền thông với các chiến lược vượt ra ngoài truyền hình có trả phí truyền thống nhằm thu hút thế hệ người xem tiếp theo – những đối tượng không thể tiếp cận thông qua các chiến dịch truyền hình tuyến tính.

Năm 2020, Amazon Ads đã tiến hành phân tích các chiến dịch quảng cáo truyền hình trực tuyến của Amazon bằng biện pháp đo lường của bên thứ ba được công nhận trong ngành nhằm giúp các thương hiệu có được thông tin chi tiết hơn về việc quảng cáo truyền hình trực tuyến có thể bổ sung vào các chiến dịch truyền hình tuyến tính ra sao. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những phát hiện liên quan đến lợi ích từ đối tượng quảng cáo truyền hình trực tuyến của Amazon.

Dưới đây là thông tin về cách thức quảng cáo truyền hình trực tuyến của Amazon có thể giúp các thương hiệu tiếp cận các đối tượng khách hàng mới

Lợi ích số 1: Quảng cáo truyền hình trực tuyến của Amazon giúp đem lại số lượng đối tượng khán giả gia tăng và riêng biệt cho các chiến dịch truyền hình tuyến tính.

Trong bài viết trước, “Phạm vi tiếp cận gia tăng là gì và lý do bạn nên quan tâm đến điều này?", chúng ta đã xác định được phạm vi tiếp cận gia tăng là đối tượng khán giả riêng biệt mà một chiến dịch quảng cáo truyền hình trực tuyến thu hút được bên cạnh đối tượng khán giả mà thương hiệu tiếp cận được thông qua chiến dịch truyền hình tuyến tính. Trong nghiên cứu, chúng tôi đã tìm ra được rằng các chiến dịch quảng cáo truyền hình trực tuyến của Amazon giúp đem lại trung bình 6,5% tỷ lệ tiếp cận gia tăng cho một chiến dịch truyền hình tuyến tính của một thương hiệu. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn tạo được một chiến dịch giúp thu hút 100 triệu lượt người xem qua truyền hình tuyến tính thì bạn sẽ có thể tiếp cận 6,5 triệu lượt người xem gia tăng nếu thêm các quảng cáo truyền hình trực tuyến của Amazon vào chiến lược truyền thông hỗn hợp của bạn.

Hình 01: Nội dung truyền hình trực tuyến có quảng cáo của Amazon giúp đem lại trung bình 6,5% tỷ lệ tiếp cận gia tăng cho chiến dịch truyền hình tuyến tính của một nhà quảng cáo.

Để bổ sung bối cảnh cho phạm vi tiếp cận gia tăng này, chúng tôi cũng tìm ra được rằng ba phần tư (74%) đối tượng khán giả thu hút được thông qua các chiến dịch quảng cáo truyền hình trực tuyến là đối tượng độc quyền của Amazon, điều này có nghĩa là các đối tượng này không tiếp cận được thông qua các chiến dịch truyền hình tuyến tính của các nhà quảng cáo.

Hình 02: Trung bình, 74% đối tượng khán giả tiếp cận được thông qua các quảng cáo truyền hình trực tuyến của Amazon không phải đối tượng tiếp cận qua chiến dịch truyền hình tuyến tính của nhà quảng cáo.

Lợi ích #2 Đối tượng của quảng cáo truyền hình trực tuyến của Amazon có tỷ lệ người ít xem truyền hình cao hơn so với các chiến dịch truyền hình tuyến tính.

Trong bối cảnh các hành vi xem truyền hình đang dần chuyển sang truyền hình trực tuyến, các nhà quảng cáo đều mong muốn thu hút các đối tượng là người không xem truyền hình tuyến tính và người ít xem truyền hình tuyến tính – các đối tượng khó tiếp cận thông qua các chiến dịch truyền hình truyền thống. Quảng cáo truyền hình trực tuyến của Amazon đã chứng minh được tính hiệu quả và đáng tin cậy trong việc giúp các nhà quảng cáo thu hút những đối tượng người xem này. Chúng tôi nhận thấy rằng một nửa (43%) các đối tượng khán giả tiếp cận được qua các chiến dịch quảng cáo truyền hình trực tuyến của chúng tôi đều là người ít xem truyền hình, tỷ lệ này cao gấp 6 lần so với các chiến dịch truyền hình tuyến tính (7%). Nhờ tập trung sâu hơn vào đối tượng khán giả này, các quảng cáo truyền hình trực tuyến của chúng tôi có 78% phạm vi tiếp cận gia tăng trung bình là các đối tượng ít xem truyền hình.

Hình 03: Trung bình, 43% các đối tượng khán giả tiếp cận được qua các chiến dịch quảng cáo truyền hình trực tuyến của Amazon đều là người ít xem truyền hình, tỷ lệ này cao gấp 6 lần so với các chiến dịch truyền hình tuyến tính.

Lợi ích #3 Quảng cáo truyền hình trực tuyến của Amazon cũng giúp đem đến trải nghiệm xem hoàn hảo hơn nhờ phân phối với tần suất thấp hơn so với các chiến dịch truyền hình tuyến tính.

Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay đối với các nhà quảng cáo là quản lý tần suất phát quảng cáo. Tần suất là số lượt người xem tiếp cận với một thông điệp của nhà quảng cáo thông qua một chiến dịch, khiến chỉ số này trở thành một tiêu chí quan trọng đối với trải nghiệm xem của khách hàng. Chúng tôi nhận thấy rằng trung bình, một chiến dịch truyền hình tuyến tính phát trung bình 30 đến 64 lượt tới các đối tượng hay xem truyền hình. Mặt khác, các chiến dịch quảng cáo truyền hình trực tuyến của Amazon phát trung bình 4,4 lượt – thấp hơn một nửa so với tần suất trung bình của một chiến dịch truyền hình tuyến tính là 9,5 lượt.

Hình 04: Chiến dịch quảng cáo truyền hình trực tuyến của Amazon phát trung bình 4,4 lượt – thấp hơn một nửa so với tần suất trung bình của một chiến dịch truyền hình tuyến tính là 9,5 lượt.

Nội dung hấp dẫn tiếp theo là gì?

Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng phạm vi tiếp cận hàng ngày tới các đối tượng khán giả mới và khác biệt. Chúng tôi cũng đang cố gắng để giúp các nhà quảng cáo tiếp cận với các đối tượng khán giả có liên quan nhất và thúc đẩy tác động trong toàn phễu thông qua các giải pháp quảng cáo trên Amazon của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thêm thông tin chi tiết về cách thức quảng cáo truyền hình trực tuyến của Amazon giúp các thương hiệu nâng cao thương hiệu và thúc đẩy tỷ lệ cân nhắc cũng như phạm vi tiếp cận.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về quảng cáo truyền hình trực tuyến của Amazon? Tìm hiểu trang quảng cáo qua video của chúng tôi.

1https://chart-na1.emarketer.com/245043/us-pay-tv-vs-non-pay-tv-households-2017-2025-millions