Tác động của COVID-19 đến hành vi mua sắm ở Ấn Độ

Ngày 18 tháng 12 năm 2020

Hành vi mua sắm của người tiêu dùng tại Ấn Độ đã có sự thay đổi trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19. Trong giai đoạn đầu, một số lượng lớn người tiêu dùng Ấn Độ ở trong khu vực cách ly hoặc bị hạn chế trong việc mua sắm đồ dùng cần thiết và theo ý muốn. Điều này dẫn đến việc người tiêu dùng chuyển sang dùng thử các kênh, sản phẩm và thương hiệu mới, từ đó dẫn đến những thay đổi về thói quen mua sắm của người tiêu dùng và con đường mua hàng của họ.

Amazon Advertising đã ủy thác Kantar thực hiện một nghiên cứu vào tháng 7 năm 2020 để tìm hiểu tác động của COVID-19 đến sở thích mua hàng của những người dùng internet tích cực ở khu vực đô thị của Ấn Độ. Tổng số dân được xem là người dùng internet tích cực tại khu vực đô thị là 309 triệu tính đến năm 2019. Nghiên cứu chỉ ra ba xu hướng:

Người tiêu dùng đã chuyển sang mua sắm trên các kênh trực tuyến trong giai đoạn COVID-19

Kantar đã hỏi những người mua hàng về hành vi mua sắm của họ trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19. Nghiên cứu cho thấy rằng:

  • 42% người dùng internet tích cực ở khu vực đô thị Ấn Độ mua hàng trực tuyến trong đại dịch COVID-19, trong đó gần một nửa mua hàng trực tuyến lần đầu
  • 46% số 'người mua sắm trực tuyến lần đầu' sống ở thành phố Cấp 1 và Cấp 2*

Amazon là một trang họ thường sử dụng để tìm hiểu sản phẩm

Nhiều người mua hàng Ấn Độ được khảo sát thích tìm hiểu sản phẩm trực tuyến trước khi mua hàng trực tuyến hoặc ngoại tuyến. Amazon là một trang mà những người muốn tìm hiểu sản phẩm trực tuyến thường sử dụng.

  • 66% người dùng internet tích cực tại đô thị Ấn Độ tìm hiểu sản phẩm trực tuyến trước khi mua hàng ngoại tuyến hoặc trực tuyến và
  • 52% những người thích tìm hiểu sản phẩm trực tuyến1 đã lựa chọn Amazon cho mục đích này

Những người mới mua hàng trên Amazon cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng các kênh trực tuyến

Những người mới mua hàng trên Amazon cho biết họ rất hài lòng với trải nghiệm mua hàng và phần lớn nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục mua hàng trên Amazon trong tương lai.

  • 82% người mới mua hàng trên Amazon khẳng định rằng họ có khả năng sẽ tiếp tục mua sắm trên Amazon trong dài hạn.
  • Các danh mục sản phẩm mà những người này có khả năng sẽ mua trong 6-8 tháng tới bao gồm: trang phục & thời trang (43%), điện thoại di động & phụ kiện (42%), chăm sóc cá nhân & làm đẹp (41%), đồ dùng gia đình & tạp hóa (39%), thiết bị gia dụng & trang trí nhà cửa (33%) và thiết bị điện tử tiêu dùng (24%)

Bài học

Người mua hàng Ấn Độ đang có xu hướng sử dụng các kênh trực tuyến trong hành trình mua sắm của họ và nhiều người đang sử dụng Amazon để tìm hiểu và khám phá sản phẩm trước khi mua hàng trực tuyến hoặc ngoại tuyến. Các thương hiệu có cơ hội suy nghĩ về phương pháp giúp họ có thể thu hút và xây dựng mối quan hệ với những người mua hàng này ngay từ bước đầu trong hành trình mua sắm của họ nhằm thúc đẩy họ này trở thành khách hàng trung thành của thương hiệu.

Amazon Advertising có thể giúp các nhà tiếp thị thương hiệu thu hút khách hàng ở mỗi giai đoạn của phễu tiếp thị. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhân viên quản lý khách hàng của Amazon Advertising hoặc một đại diện quảng cáo.

Nguồn và phương pháp nghiên cứu

Amazon Advertising đã ủy quyền cho Kantar thiết kế, thực hiện và lập bảng kết quả nghiên cứu này thông qua các cuộc phỏng vấn trực tuyến và qua điện thoại. 5.744 số người được hỏi tại 31 thị trấn đã hoàn thành cuộc khảo sát bằng 11 ngôn ngữ trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020. Người được hỏi đều đáp ứng điều kiện là cư dân Ấn Độ nằm trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên và có quyền truy cập internet. Các nhà phân tích nghiên cứu Kantar đã áp dụng các yếu tố tính trọng số với dữ liệu khảo sát để đảm bảo mẫu khảo sát phản ánh thông tin của người dùng internet tích cực tại đô thị Ấn Độ về độ tuổi, giới tính và vị trí địa lý như được báo cáo trong ICUBETM của Kantar.

* Các thành phố của Ấn Độ được Chính phủ Ấn Độ phân loại là Cấp 1, Cấp 2, hoặc Cấp 3 dựa trên mật độ dân số của thành phố.
1 Những người thường tìm hiểu sản phẩm trực tuyến có thể mua hàng ngoại tuyến hoặc mua trên các trang web trực tuyến khác, và có thể là hoặc không nhất thiết là khách hàng của Amazon